Tanáraink

Kedves növérek
Kedves növérek

Tanári illetve nevelői lista

 

Isteni Megváltó Nővérek

 

 



Anger M. Engelina

rk, hittan, kézimunka

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Róma

Balogh M. Kinga

kézimunka, rajz

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Bendi M. Elienne

angol, földrajz

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Hegyi M. Lucia

német, hittan

leányinternátusi nevelőnő

igazgatói iroda vezetője

Kastl

Bp.

Ivancsiscs M. Rosalina

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Bp.

Németh M. Benignetta

angol

leányinternátusi nevelőnő ill. vezető

Innsbruck, Kastl

Radics M. Blesilla

magyar, kézimunka

leányinternátusi nevelőnő ill. vezető

néptánccsoport vezető kísérője

Kastl

Bp.

Szücs M. Donatilla

magyar, angol

irodalmi kör vezetője

Kastl

 

Isteni Megváltó Nővérek címe

 

 

Villa Mater

megvaltosnoverek@freemail.hu

Redemptoris

I - 00168

 

Roma,

Via Francesco Tamagna 38

+39 / 066 277 953        

 

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Tartományháza és Szent Anna Kollégium

H - 1085 Budapest,

Horánszky utca 17

+36 / 1 / 338 - 4782



 

Szerzetesek és lelkészek

 

 

Ambrus Szaniszló



hittan

iskolaigazgató Bauschlottban

Bauschlott, Lindenberg, Kastl



Becze Antoniusz Titusz



hittan, iskolalelkész

Kastl



P. Dr. Endrédy Csanád OSB



matematika, latin, angol

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Dr. Galambos Ferenc Iréneusz OSB



1. iskolaigazgató

Kastl



P. Gyurás István SJ

Jezsuita

hittan

fiúinternátus vezetője

 

Kastl

Dr. Harangozó Ferenc – „Bimbam“



latin, orosz

2. iskolaigazgató

Kastl

 



Dr. Iván László – "tiszi", vagy: "Kisiván"



hittan

ifjúsági könyvtár, bizalmi tanár

Kastl

 

Dr. Juhász Ferenc



német, latin, hittan

fúvós zenekar karmestere

ifjúsági könyvtár

Kastl

 



P. Dr. Karikás Günter OSB – „Cecil“



matek, latin

fiúinternátusi nevelő

igazgató helyettes

„Kollegstufenbetreuer“

Kastl

 

Lébényi Szilárd atya



hittan, német???

Kastl

 

Dr. Major Mark



iskolaigazgató

Kastl

 



Dr. Pintér Gábor



hittan, iskolalelkész

Kastl

 



Dr. Radics János



német

3. iskolaigazgató

Kastl

 

Dr. Ritter Márton



hittan, latin

internátusok igazgatója

igazgató helyettes

6. iskolaigazgató

Kastl

 

Sümegh Lothar OSB



internátus igazgatója

magyar, hittan

Bauschlott, Kastl

 

Szilárd atya OSB



iskolaigazgató

Kastl

 



Dr. Temesszentandrásy Péter



hittan, iskolalelkész

Kastl

 



Venczák Imre



hittan

intézeti lelkigondozó

fiúinternátusi nevelő

Kastl

 

                   

 

Lelkészek

 

 



Nt. Farkas Sándor – református

hittan

Kastl



Nt. Ferenczy Zoltán – luteránus

hittan

Kastl

Nt. Gulyás Kornél – református

hittan

Kastl



Nt. Jancsó Jeromos – református

hittan

iskolalelkész

cserkészparancsnok

Kastl

1990 - 2006

Rev. Kardos István – református

hittan

Kastl

Rev. Vargha Sándor – református

hittan

Kastl

 

 

Tanárnők – magyar

 

 



Balázs Andrea

német, magyar

fiúinternátusi stúdiumfelügyelő

Kastl



Balogh Magdolna

matematika, fizika

Kastl



Biró Gabriella

magyar, német

kézimunka, kézi szabás-varrás

leányinternátusi nevelőnő

iskolaigazgató

Kastl

Bod Kálmánné, Dóra – „Dóra néni“

francia

stúdiumfelügyelő (lány- / fiúinternátusban)

Kastl

Doma Sándorné, Dr. Sebestény Márta

biológia, kémia

Kastl

Feketéné, sz. Korény Lívia – „Lívia néni“

magyar, angol

Kastl, Bauschlott



Fogel Katalin

német, magyar

Kastl



Gäckle Dóra

német

Kastl

Dr. Gelléri Emilné, sz. Rimler Anna– „Anna néni“

magyar, német

leány internátusi vezető

Grän, Iselsberg, Kastl



Hacke Margit

ének

Kastl



Hajmási – Auerbach Franciska

testnevelés

8.-11. osztály szabadidőscoport vezetője

Kastl



Dr. Hochwald Elisabeth

magyar, német

diákszinpad vezetője

Kastl



Hortolani Marianne

földrajz, testnevelés (lányok)

Kastl



Schifter Gizella „Gizella néni“

magyar ???

leányinternátusi nevelőnő ill. vezető

Bauschlott, Kastl

Jankovics Zsuzsanna

német, stúdiumfelügyelet

Kastl



Koller Lajosné, sz. Székely Márta

„Márta néni“

matematika

Kastl



Kovács Réka

angol, történelem

Kastl



Kölcze Ferencné, sz. Balogh Éva

zene - ének, néptánccsoport- és énekkar vezetője,

rk. szentmisék orgonistája

Kastl, Bauschlott



Krasznai Györgyné, sz. Joó Irén

matematika, fizika

Kastl



Mágócsi Ágnes

matematika, fizika

Kastl



Markusz Erzsébet

rajz, képzőművészet

Kastl

Márton Pálma – „Pálma néni“

könyvtáros (1976 – 1980)

Kastl



Nyikos Katalin

angol

Kastl



Pajor Elemérné, sz. Kaposy Márta

“Márta néni“

német, magyar, szépírás

leányinternátusi nevelőnő (Bauschlott, Lindenberg)

Lindenberg, Bauschlott, Kastl



Ressler Ibolya

biológia

lányinternátusi nevelőnő

Kastl



Ressler Vilma

magyar, német

Kastl



Schüller Gizella

földrajz

Kastl



Szabó Daniela

német

Kastl



Toronyi Judit

testnevelés

Kastl



Thúry Kinga

matematika, fizika

Kastl



Tussai – Mandl Marietta

angol, magyar

stúdiumfelügyelő a fiúinternátusban

Kastl

 

Tanárnők – német

 

 



Amman Ursula

magyar??? (Svájcban tanult volna meg magyarul?)

Kastl



Binder Anneliese

biológia, kémia

Kastl



Brock Anna – Elisabeth

francia

Kastl



Grewe – Hielsclher Christel

német, Sozialkunde = szociológia ?

Wirtschaft und Recht

Kastl



Kerkien Gundelinde

biológia, kémia

Kastl



Kraft Ursula (megtanult magyarul)

német

Kastl



Lass – Schatz Ute

angol

Kastl

 

Prefekták illetve nevelőnők

 

 





Embacher Klára

leányinternátusi nevelőnő

Kastl





Hübner Rita

5.-7. osztály vivás-szakcsoport vezetője

Kastl





Fábri Éva

leányinternátusi nevelőnő

Kastl



Kaposvári Katalin

magyar helyesírás

leányinternátusi kisegitő nevelő

Kastl



Kilián Sandra

szociálpedagógus

Kastl



Kiss Ildikó

biológia

leányinternátusi nevelőnő

Kastl



Koczián Rosita

történelem

leányinternátusi nevelőnő

Kastl



Magyarosy – Pamfil Diána

fiúinternátusi nevelőnő

Kastl



Márai Sára

fiúinternátusi nevelőnő

Kastl



Moni Aranka

képzőművész, kézimunka

leányinternátusi nevelőnő

Kastl



Nyíri Éva

leányinternátusi vezető

Kastl



Oravecz – Borsódi Mária – „Mária néni“

zongora tanárnő

fiúinternátusi nevelőnő

Kastl



Pajtényi Mária

leányinternátusi nevelőnő

Kastl



Sándor Mónika

leányinternátusi nevelőnő

 

 

Tanárok – magyar

 

 



Dr. Balla László

matematika, informatika

Kastl



Balogh Dezső “Mobutu”

(nyelvek) angol / beszélt kinaiul

magyar – sumér rokonságról előadásokat tartott

Kastl



Bata Josef

teológus

Kastl



Bellovics Imre – “Beló”

történelem, földrajz, szociológia

fiúinternátusi nevelő ill. vezető

Bauschlott, Kastl



Bod Kálmán

biológia, természetjárás,

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Bota Sándor

angol, magyar

Kastl



Ceglédi Zoltán



Kastl



Csató István

matematika, fizika

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Dóry Zoltán

matek, földrajz

tanköny-könyvtár kezelője

fotószakkör vezetője

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Fáth Lajos

testnevelés

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Horváth Ferenc – „Tacitus“

német, magyar

tanári könyvtár

igazgatóhelyettes

5. iskolaigazgató

Kastl

Horváth István

történelem, magyar, latin

rk. szentmisék orgonistája

Kastl



Dr. Inántsy Pap Elemér – „Elemér bácsi“

történelem, ev. hittan

Kastl



Kalotaszegi András



Kastl



Dr. Kocsis János

rajz, képzőművészet

Kastl

Koller Lajos

fizika, kémia

kémia szertár őre

Kastl



Dr. Kondor József ill. Zoltán ?

latin, eszperantó

Kastl



Kurin György

német

iskolaigazgató

Kastl



Lang Péter

magyar kezdőcsoport

diákszínpad, filmfórum

iskolai ünnepségek rendezője

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Dr. Máray Pál

fizika, kémia

kémia szertár őre

Kastl



März Ferenc

matematika, fizika

Kastl



Müller György

néptánc, faragás, barkács,

néprajzi kiállítás rendezője

fényképező hobbycsoport

fiúinternátusi nevelő ill. vezető

Kastl



Nagy Gyula



Kastl



Németh Imre



Kastl



Németh András – „Bandi“ “Tégla”

testnevelés

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Nyáry László

testnevelés

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Oláh György

latin, történelem

Kastl

Pajor Elemér

matemetika, fizika

fizika szertár őre

fiuinternátusi nevelő (Passau, Bauschlott)

cserkész vezető

Passau, Bauschlott, Kastl

Papp Ferenc

biológia, földrajz

biológia szertár őre

iskolakönyvtár

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Dr. Plávenszky Pál – “az Iván” “a Nagyiván”

történelem, földrajz

fiúinternátusi nevelő

Bauschlott, Kastl

Polgár Béla

történelem, földrajz

fiúinternátus nevelő

Kastl

Dr. Raab Ferenc

német, angol

Bauschlott. Kastl



Radich Elemér

rajz

Kastl



Rákosi

testnevelés





Révász Norbert

(felesége az irodában dolgozott)

biológia

Kastl



Rőczey János

magyar, történelem, földrajz

szociológia, gazdaságtan

diákújság szerkesztőségének tanácsadója

Kastl



Saly Károly



Kastl

Sopronyi László

hittan, néptánc

fiúinternátus nevelő

Kastl

Dr. Szabados András – "Api"

biológia, kémia

Kastl



Szabó Zsolt

matematika, fizika

Kastl



Szakál Jenő

matematika, fizika

Kastl



Szalay András

német, történelem, orosz

7. iskolaigazgató

Kastl

Szathmáry J.

biológia

iskolakert, disznóhízlalás

Kastl



Szemerédy Miklós – „Bajusz“

rajz, szépírás

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Szorczyk Péter

matematika, fizika

Kastl



Szövetes Péter

testnevelés, nevelő

Kastl



Szunyogh Pál

orosz

Kastl



Tunyogi Pál

magyar

Kastl

Túry Z. Ferenc

biológia, kémia, földrajz, történelem

vívó-csoport vezetője,

fiúinternátusi nevelő

ref. istentiszteletek orgonistája

cserkészparancsnok

a KMCsSz európai kerületének volt parancsnoka

Kastl



Vámos

latin, magyar



Zsongor Kálmán

ének, énekkar vezetője

rk. szentmisék orgonistája

fúvós zenekar ill. zeneszertár vezetője

Kastl

 

Tanárok – német

 

 



OStR. Auhuber Josef

német, földrajz

Kastl



Bruss – Libardi Gustav – Adolf

német

Kastl



Edsperger Max Josef

latin, francia, német

4. megbízott intézeti igazgató

Kastl



Geiss Rudolf

Erdkunde, Wirtschaft u.Recht

Kastl



Dr. Hehl Hans

biológia

Kastl



Heigl Hubert

német

Kastl



Hirn Hans Georg



Kastl



OStR, StD Hoffmann Werner

biológia, kémia

Kastl



StD Hopfenmüller Hans

német

Kastl



StR Jüttner Georg

rk. hittan

Kastl



OStR Kalupner Horst

ev. hittan

Kastl



Keller Mirko

angol, földrajz

iskolaigazgató

Kastl



StR Keller Wolfgang

német

Kastl



Kilgenstein Hubert

német, francia

Kastl



Ost Dir.Mayer Heinrich

szakértekezletek vezetője

„Kollegstufe“ előkészítése

Kastl



Dr. Mehl Hans



Kastl



OStR Dr. Platzer Franz

rk. hittan

Kastl



OStR, StD Pöllinger Herman

matematika

Kastl



Raum Bernhardt

német, történelem

Kastl



Scheibner Gerd

német, történelem, Knabeninternat

Kastl



Thaler Arno

francia

Kastl



OStR Trautenberg Egfried

matematika

Kastl



StR, StD Treu Péter

szociológia

Kastl

 

Prefektusok illetve nevelők – magyar

 

 



† Lajdy Tamás

fiúinternátus vezető

Kastl



Lengyel György

fiúinternátus nevelő

Kastl



Magyarosy Pamfil Julius

angol, magyar

fiúinternátus nevelő

Kastl



Moni István

fiúinternátus vezető

Kastl



Pajor István

fotószakkör vezető

fiúinternátusi nevelő

Kastl



Ressler Ferenc

fiúinternátus nevelő

Kastl



Vargha Csongor

fiúinternátus nevelő

sportcsoportok edzője

Kastl

 

 

Prefektusok illetve nevelők – német

 

 



Bricsinszky v. Brycsinski Peter (német)

fiúinternátusi nevelő

"Bücherwurm" német olvasó szakkör

Kastl

 

 

Utólagos hozzáfüzések:

 

Blázy János – iskolaigazgató és matematika tanár

Scharf Isolde - francia és angol tanárnö

Cserháti Ferenc Kálmán, ferences szerzetes, 1965-ben Kastlban tanított.

Később Bernbe került, ahol a Berni Magyar Katolikus missziót vezette 2002-ben bekövetkezett haláláig

 

 

Köszönet a tanári névsor fáradtságos összeállításáért Schenk Angelának!!!