Köszönet a Burg Kastl Pünkösdi Jubileum segítöinek


Pünkösd elmúlt, s mindnyájan, volt diákok, tanárok és nevelök, vendégek, mindazok akik a Jubileumon részt vettek, hazamentek városaikba, országaikba, hazájukba. A vár kiürült, elcsendesedett. Kastlban, a faluban és a vár falai között minden pont olyannak tünik mint pár nappal Pünkösd elött….

Igen. Szépen, meghatóan szépnek sikerült a Pünkösdi Jubileumi Ünnepségünk, amellyel a Burg Kastl Magyar Gimnázium fennállásának 50. évfordulójára emlékeztünk meg. Az az Ünnepség, amelyet elsö alkalom hogy „mi diákok“ szerveztünk meg „magunknak“, azzal a céllal, hogy végérvényesen búcsút vehessünk volt iskolánktól felidézve évtizedes emlékeinket a vár falai közt, a ‚mi’ osztályaink és szobáink ablakai alatt, az ebédlöben, a szinpadon, ahol annyiszor jártunk, felléptünk és táncoltunk. Ott, azokon a helyeken ahol most, hirtelen, belénk nyilalt az a tudat, hogy talán utolsó alkalommal tesszük ezt meg. Az az Ünnepség, ahol búcsút vettünk Kastltól és hálánkat fejeztük ki nem csak lakosainak, hanem a bajor és a német államnak is, hogy nekünk volt diákoknak föleg az emigráció éveiben, de utána is, házat és hazát, vendégszeretetet nyújtottak 5 évtizeden keresztül.

Sokan, diákok is, volt tanárok és nevelök is, söt olyanok is, akik soha nem is jártak iskolánkba, segítettek önfeláldozóan, hogy felejthetetlenné tegyük ezt az (utolsó?) Ünnepségünket. Nem csak szervezésileg sikerült mindent idöben és a megfelelö módon talpra állítani (étel-ital szervezés több mint 600 személy számára, szinpad, fény és hang megteremtése, programpontok folyékony, surlódásmentes lebonyolítása, az összberendezés felállítása és elpakolása), hanem ezt egy olyan magával ragadó hangulattal és hozzáállással tettük, mintha még mindig egy osztályban, egy internátusban egy fedél alatt lennénk, 5,10,20,50 év után is. Pedig voltak köztünk olyanok is, akik 30-40 év óta nem voltak volt Alma Materükben, nem tudtak a volt iskolatársaikról (és éppen ezért, hogy valamilyen módon ennyi év után megismerhessék volt osztály- vagy szobatársaikat, egy ingükre szúrt button-ra kellett véssék nevüket és évfolyamukat).

Egy rövid mondatban összefoglalva: meghatóan szép volt.

Mint a Pünkösdi Szervezö Bizottság tagjai (Katona Ági, Müller Gyuri és Szilágyi Zoli) szeretnénk Nektek köszönetünket kifelyezni.

Elsö sorban szeretnénk Mindnyájatoknak megköszönni, hogy eljöttetek és testben – lélekben Kastlban együtt ünnepelhettünk, egymásnak örülhettünk, illöen búcsút vehettünk volt iskolánktól és….a jövöre nézve terveket szöhettünk!!!

Szeretnénk külön megköszönni mindazoknak az önfeláldozó segítségét, akik, idejüket és energiájukat nem kímélve az utolsó hetekben-hónapokban, de spontánul is a Pünkösdi hétvégen, lehetövé tették ennek az Ünnepségnek a kimagasló, különleges, egyedülálló és…szimpatikusan lelkesítö és meghitt mivoltát.

Már elöre is elnézéseteket kérjük, ha következö felsorolásból valakit is kifelejtettünk volna…..(ebben a korban már elöfordulhat…..)

Ott vannak azok, akik már az elsö perctöl kezdve, amikor 8 – 10 hónappal ezelött csak fejünkben és szívünkben megszületett egy Kastlban tartandó Ünnepség ötlete, mint fáradságot nem ismerö aktivisták, lelkesen segítettek ennek a látomásnak a megvalósításában; honapokon át rendszeres, heti 2-3 órás skype-olás 6-8 résztvevövel tette lehetövé a programm vázának felállítását és annak kitöltését: csak most döbbenünk utólag rá mi mindenre kellett gondolnunk, hogy idöben minden úgy nézzen ki, mintha a világ legegyszerübb dolga lett volna…. Az elsö vastapsot szívesen adjuk Nektek:

Bor Ágnes, Fedor Alíz, Tarnai Laci, Kontz-András Erzsi, Schmidt Karcsi, Fehér Pityú,…

2-3 hónappal Pünkösd elött már konkrétabb akciók indultak el, hogy minden idöben készen legyen. Szeretnénk megköszönni Nektek, akik kreativitásotokkal, szakmai tapasztalotok és összeköttetéseitek eredményes bevetésével, külön fénypontjai lettetek a különbözö Pünkösdi programok színes változatosságában:

Kolhanek Laci + felesége Uschi, akik a Catering Team-mel együtt, profimódon gondoskodtak arról hogy változatos ételek és italok kinálatával, senkinek nem kellett éheznie és szomjaznia két napon át. Hálásak vagyunk segítségetekért és bevetésetekért, hiszen láthattuk milyen irdatlan munka volt ezt elökészíteni és két napon át lebonyolítani! Éljen!

Pesthy Gábor, iskolánk (egyik) grafikusának, aki megalkodta a Jubileumunk logóját, amelyet sikerrel mutattunk be most Pünkösdkor. Gábor: külön köszönjük ihletedet! És azt is, hogy a logot az ALUMNI jelen és jövöbeli munkájának szántad.

Arz Manuela, akinek jóvoltából már honapokkal Pünkösd elött fényképeit és tabló felvételeit használhattuk kommunikációs tevékenységeinkben, hogy világszerte eljuttathassuk volt iskolánk képeit és arcait!

Kovács János + Pál: köszönjük a foci meccs megszervezését!!! Ráadásül még sikerült megverni, hagyományhoz hüen, a falusiakat 3:1-re.

Maczky Laci + Nagy Zoli, akik a diszkó és a farsang hangulatát az aulában Cecil jelenlétével idézték fel!!!

Szabó Iván, akinek a segítségével Táncházat rendezhettünk: Ivánnal közremüködtek Kaktusz Köln-böl és Marci Budapeströl; Nándi és Bea nagy lelkesedéssel segítették táncra serkenteni a jelenlévöket. Köszönjük Iván!

Durku Kecskési Csillának külön köszönet, hogy aktiválta a Regösöket, akik nagyon színessé tették fellépésükkel a belsö udvart!

Éva néninek köszönetünk, hogy összeállította magyarnyelvü ünnepi misénk/istentiszteletünk dalait és hogy zenével és orgonával kisért minket úgy belsöudvar diszünnepségén mint a vártemplomi istentiszteleten/misén. És mondhatnánk hogy már hagyományosan lelkünket megérintette a szép magyar népitáncdalaival a kórusban az orgona körül….

Jancsó Jeromos + Molnár Ottó + Kiss Ulrich –nak köszönetünk a közösen megtartott Mise / Istentiszteletért, amely, egységes szellemü igehirdetéssel és Úrvacsora keretében, csúcsát képezte a diszünnepségünknek! Mélyen érintettek Mindnyájunkat közösen elhangzott szavaitok!

Utolsóként, de nem utolsó sorban szeretném azoknak az élharcosok nevét hálával idézni, akik végeredményben lehetövé tették azt, hogy a Jubileum
folyékonyan zajlodjon, azzal hogy –nem egy közülletek spontánul és felkérés nélkül-

· segített felépíteni a színpadot és még zászlórúdat is ‚faragott’ è köszönjük, Dávid

· segítettetek (elöször kitisztítani, majd) kiszépíteni a termeket, lépcsöházat, bejáratokat, termeket, hogy megfelelö, illö és diszes környezetben tartsuk meg két napos Ünnepségünket

· elöször segítettetek felépíteni, majd –az Ünnepség végével- összeszedni és elraktni a több száz padot, asztalt

· segítettetek bámulatra méltó kitartással órákon keresztül mosollyal de könyörtelenül behajtani az érkezöknél a belépödíjjat, egyuttal felvenni az adataikat, pecsétet nyomtatni tenyerükre vagy karjukra majd utra ereszteni érkezö vendégeinket

· kitartóan segítettetek T-shirt, évkönyv, levelezölap vagy Koldusdiák és Alma Mater eladásban

· segítettetek a MaJa (Múlt a Jövöért Akció) ismertetésében

Szilágyi Zsuzsi, Tarnai Laci Ágija, Berdefy Lili, Áts Ildikó, Áts Attila, Aba Zsuzsa, Aba Pista, Takács Gabi, Dezasse Miki, Winnetou, Dóry Csaba, Márton Zsolt, Makránczy Attila, Tóth Zoltán és Júlia, Kiss Ildikó, Szablinski Erzsi és Wanda, Pajtényi Marika, Dobos Gyula, Csatlós Rozi és Lucy, Kollarits Gyöngyi és még az a sok önkéntes kéz + mosoly, amelyek felejthetetlenné tették a közösen eltöltött napokat….

Vicente-nek köszönet, hogy vállalta a tanácsadói, segitökész fuvarozó szerepet.

Pouran-nak köszönet és hála. Eleitöl kezdve egészen végig úgy segített nekünk és úgy élte át ezeket a napokat, mintha velünk járt volna egy osztályba a Burg Kastl Magyar Gimnáziumban. Máris közénk tartozik.

Nem tudnánk köszöneti sorainkat úgy befeljezni, hogy ne tennénk említést AVICENNA-ról és Dr. MirzaHosseiniröl, a kastl vár új háziuráról, aki már honapokkal ezelött, mihelyt tervünkröl és kérelmünkröl értesült, teljes mértékben és egy nevelö és tanár ember igazi lelkesedésével minden lehetöséget megadott nekünk, hogy volt iskolánk falai közt, levegöjét és hangulatát magunkba szíva, Ünnepségünket megtarthassuk. Köszönjük!

Pünkösd elmúlt, mindnyájan hazamentünk városainkba, országainkba, otthonunkba... A vár kiürült, elcsendesedett. Kastlban, a faluban és a vár falai között minden pont olyannak tünik mint pár nappal elötte….

MI DIÁKOK akik ott voltunk, azt hittük, hogy gyorsan napirendre térünk, miután két napig –sokan a szervezöségböl összesen 6 napig- birtokunkba vettük régi iskolánkat a Pünkösdi Jubileum alkalmából. Mióta hazamentünk mindnyájunkban tudatosodott az, hogy annak ellenére, hogy fizikailag volt Iskolánk, a Burg Kastli Magyar Gimnázium már nincs, mégis lelkünkben sikerült azt a lángot újra fellobbantani, amelyröl tudtuk hogy volt, de már azt hittük, hogy kialudt….A Kastl vár falai belénk öntötték és sugározzák továbbra is azt a közösségi érzést és eröt, amely 50 éven keresztül és a jövöre nézve ezek után is bennünket jellemez és összetart…. Ezért is hálásak lehetünk…

Szeretettel

Katona Ágnes + Müller György + Szilágyi Zoltán
A Pünkösdi Jubileum Szervezö Bizottság tagjai

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 2
  • #1

    Erika (Donnerstag, 07 August 2008 13:34)

    Nagyon élveztük a pünkösdi találkozót, sok köszönet a szervezőknek!

  • #2

    Nagy Csaba (Donnerstag, 01 April 2010 21:11)

    Kedves Kecskési Csilla, Dóry Csaba, Marton Zsolt, Müller Gyuri! Emlékezem Rátok, a szívemben éltek, bár már 30 éve nem találkoztunk.Remélem egyszer sikerül. Címem: info@3ddesigns.co.za Várom a leveleteket. Egy nap találkozunk. Nagy Csaba