Koncz Lajos - Az Irás Megmarad: A Németországi Magyar Gimnáziumok Története 1945-1956


Íme a könyv hátlapján olvasható ismertetés:

A vesztett háború után, 1945-ben, a magyar menekültek százezrei éltek a rombadőlt Németország-ban, szétszórtan falvakban, tanyákon, kisebb-nagyobb menekülttáborok rozoga fabarakkjaiba zsúfoltan. Ezek a magyarok már 1945/46-ban iskolákat alapítottak maguknak, ahol a tanítás magyar nyelven folyt. A három legnevezetesebb gimnázium Passauban (az iskola később Lindenbergbe, majd Bauschlottba költözött), Niederaudorfban és Osterodéban alakult.
Az iskolák otthont, tudást és magyar öntudatot adtak többszáz menekült magyar fiúnak és lánynak. A diákok visszaemlékezései képet adnak a gimnáziumok tanmenetéről és a tanulók életkörülményeiről. Kegyelettel emlékeznek tanáraikra, akiknek áldozatkészsége lehetővé tette az iskolák működését. A tanítás nemzeti és vallásos szellemben folyt akkor, amikor Magyarországon már a proletár internacionalizmus, az osztályharc és a vallástalanság ideológiáját kényszerítették a fiatal generációra. Akár pár hónapot, akár 12 évet töltöttek a fiatalok ezekben az intézményekben, nyomorúságos körülmények között, szegényes koszton, az iskolában szerzett tudás és a négynyelvű érettségi bizonyítvány biztos alap és segítség volt mindannyiuk előmenetelében, akár Európában maradtak, akár Amerikába vagy Ausztráliába vetette őket a sors. A kötet mintegy 120 diák életútját is bemutatja. Sokan közülük diplomás férfiak és nők lettek, majdnem mindegyikük sikeres a maga hivatásában, többen kimagaslóan. A diákok névlistája, akik ezalatt a tíz év alatt a három iskolában rövidebb-hosszabb időt töltöttek, közel 580 nevet tartalmaz. Névsorukat - többnyire emlékezetből - néhány diák állította össze.
E magyar gimnázium szerepe és teljesítménye talán egyedülálló a magyar pedagógia történetében. Ezt kívánja könyvünk dokumentálni mind a jelen, mind az utókornak.

 

Product Description

This is the story of three Hungarian boarding schools (1945-1956), established by Hungarian refugees living in post-WWII Germany. As seen through the eyes of the youth who attended these schools, this chronicle paints a vivid picture of everyday refugee life in crammed barracks with little food to eat. Since no official records from this time exist, the author and several former students have painstakingly culled the schools' histories from diplomas, old photographs, mementos and firsthand accounts from their youth. Theirs is a heroic story of teachers and students who fled the Soviet occupation of their homeland and stood together in the harshest of times to preserve their national identity. The book includes the life stories of over 120 students, many of whom went on to lead successful professional lives on three continents.

About the Author
Lajos Koncz, the author and editor, was born in Hungary. At the age of 8, his family fled the country ahead of the Soviet occupation following WWII. He grew up in Germany where he attended one of the Hungarian boarding schools described in this book, and went on to complete his studies and medical training in Munich. He immigrated to the US in 1969 and practiced medicine in Boston, MA for 35 years. Dr. Koncz organized and led a group of Hungarian professionals to form the Harvard Circle, a Hungarian-American cultural organization which brought prominent artists, writers and political dissidents to the Boston area. Dr. Koncz has published Hungarian musical recordings as well as poetry and prose by noted Hungarians. Now in retirement, he continues to write and publish with his wife about the cultural history and politics of Hungary and the Hungarian-American community. He has three adult children, all of whom speak Hungarian.