PÜNKÖSD 2018

Szombat,       2018 május 19   12-töl

Vasárnap,      2018 május 20   17-ig

 

 A volt Kastlisok III. Világtalálkozója

 

BESZÁMOLÓ

 

Sikeresen zajlott le a volt kastlis diákok III. Világtalálkozója a Pünkösd-i hétvégen a Burg Kastl ALUMNI egyesület rendezésében. A készülödéseket e rendezvényre már 2017 elkezdtük hiszen tudtuk hogy a Pünkösd-i osztálytalálkozókra rendszeresen ellátogató 100-130 diák helyett jóval többel számíthatunk. Elsö ilyen „Világtalálkozónkra” 2008-ban – 2 evre a Magyar Gimnázium végleges bezárása után – több mint 600 diák öntötte el a volt Alma Mater területét, a volt bencés kolostorban. 2013-ban, a II. Világtalálkozón még 400-450 volt diák vett részt! Idén is szép számban zarándokoltak el az egykori diákok Kastlba, saccolásunk szerint 250 -300-an vettek részt rendezvényünkön, amellyel volt iskolánk 60. születésnapjára emlékeztünk.

Idén sajnos nem hagyományos helyünkön, a volt iskolánk belsö udvarában tarthattuk meg ünnepségünket, mert az egész vár területe építkezés alatt állt: a bajor állam által szervezett átalakítási munkák már elkezdödtek egy jövendöbeli rendörföiskola létrehozásában, amely 2020-ban nyítja majd ajtait.

 Kastl község és Stefan Braun polgármester segítségével sikerült azonban egy alkalmas helyet találnunk rendezvényünk megvalósítására: a falusi focipályával szemben létezö téren kaptunk lehetöséget egy 30x10 méteres sátrat felütni kitünö kilátással a hegyen nyugvó várra.

 

Az elsök már a pénteki nap folyamán érkeztek Kastlba. Szombat déltöl kezdve már szépen megtelt a sátor az érkezökkel, a találkozási jeleneteket, a meglepetés és öröm tükre látható volt a volt diákok arcán, akik talán most találkoztak volt osztály- illetve iskolatársaikkal 5 – 10 söt 20-30 év után elöször. Szombat délután 2kor nyitottuk meg „hivatalosan” a zászlófelvonással, a Himnusz eléneklésével és egy rövid köszöntö mondattal Ünnepségünket.

 

Teret hagyván a találkozóra eljött diákok egymás közti beszélgetéseire a Burg Kastl ALUMNI egy müsorral és étellel-itallal adott keretet a sátorban a két napos haygományos diáktalálkozóknak. Ételröl a falú hentese, Müller Gyuri lángosaival és a Cappuccino kávézó gondoskodtak, italról pedig sör és üdítök mellett, még Kovács János (Kokó) borai illetve Schmidt Karcsi Unicumja es pálinkaja járultak ahozzá a jó hangulathoz. 

 

Szombat délután egy rövid beszámolóval informáltuk a jelenlevöket az ALUMNI egyesület tevékenységeiröl a múlt két évben. Egyuttal bemutattuk a Körösi Csoma Sándor „KCSP ösztöndíjasunk”, Munkácsy Fruzsina által szerkeztett és megírt könyvet „A Kastli Magyar Gimnázium –egy történet a sok ezer közül- 1958-2006”, amellyel volt iskolánknak állítunk emléket.

 

Tóth Pál Zoltán, úgyszintén KCSP öszöndíjas lelkes segítségét délutáni programunkhoz szeretnénk itten külön megemlíteni: a közeli Nürnbergböl és Ingolstadtból Kastlba jött citerásaival népzenés koncerttel jarult ünnepségünk sikeréhez. A vasárnapi díszmüsor alatt Toth Pál Zoltán zenei betéteivel a tekerövel illetve furulyával lazította a különbözö beszédeket.

A szombat esti „frozen mash” konzert csúcsozta az elsö napi rendezvényünket: 50 év után, a volt iskola bandje, újból összegyült és visszaidézte 18-20 számával azokat az idöket, azt a hangulatot, amelyben az akkori diákság 1969-1972 között ünnepelte farsangi báljait. Nem csak mi, régi diákok élveztük ezt az egyedülálló alkalmat, hanem a falubeli vendégeink is lelkesen táncoltak éjfélig. Máris voltak olyanok, akik a következö évekre kérték azt, hogy a „frozen mash” újból fellépjen ALUMNI rendezvényeinken.

Pünkösd vasárnapját egy misével kezdtük, amelyet közösen volt iskolatársaink Molnár Ottó (1971) és Kiss Ulrich (1964) katolikus papok tartottak. Megtelt a vártemplom volt diákokkal és megható volt az a pillanat, amikor Molnár Ottó bevonult szalagokkal tüzdelt ballagási botjával. A Mise végét a magyar és a székely Himnusszal zártuk. Itten külön köszönet jár Johannes Raab falusi orgonistának, aki orgonával kisérte nem csak a szertartást hanem a Himnuszok dalait is! Nem egy könnycseppet láttunk a jelenlévöknél! Az iskolazászlóval vonultunk ki a templomból, majd a hagyományos osztálybeli fényképezések következtek itt-ott a vár körül, kék éggel és napsütéssel.

A Díszünnepséget 14 órakor kezdtük a diákok és a meghívott és résztvevö vendégeink

Jelenlétében. Miután Dezasse Miklós (1967) magyarul és németül üdvözölte a jelenlévöket, Stefan Braun Kastl polgármesteren volt a sor, aki már hagyományosan szólt hozzánk kifejezve örömét, hogy a Pünkösd-i hagyományt, 15 évvel az iskola bezárta után is életben tartja a volt diákság. Nem csak ö mint Föpolgármester, hanem Kastl tanácsa is teljes számban vendégeink voltak Díszünnepségünkön, söt Hans Raab volt polgármester és Braun elödje is személyesen jelen volt.

Magyarországot Spiller Krisztina, a müncheni konzulnö képviselte. Beszédében kiemelte a Burg Kastl Magyar Gimnázium szerepét nem csupán a hideg háború éveiben, de a váltás utáni években is, amellyel 48 éven keresztül híd szerepét töltötte be az otthoni és külföldi magyarok közt.

 

Ifj. Klement Kornél mint BUOD (Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége) elnök üdvözölt minket és felkérte azonnal a közönséget, hogy egy dallal fejezzük ki hangulatunkat. Így hangzott el közvetlenül több száz torokból a „Kossuth Lajos azt üzente...” dal, amelyet több generáció diáksága énekelt el a Huszártánc kezdeténél.

Kornél a magyar emigráció majd diaszpóra három legfontosabb oszlopát emelte ki beszédében, amellyel 1945 után sikerül a magyar szorványt megtartani: a Nyugati Cserkészet – a nyugaton aktívan tevénykedö Magyar Keresztény Egyházak – a Burg Kastl Magyar Gimnázium.

 

Ezek után sor került a „A Kastli Magyar Gimnázium –egy történet a sok ezer közül- 1958-2006” címü könyv hivatalos bemutatására. Szilágyi Zoltán (1972), az ALUMNI elnökség tagja, méltatta a KCSP ösztöndíjas, Munkácsy Fruzsina történész két éves munkáját, amellyel „egy történet a sok ezer közül” jeligével 48 évet vázolt fel könyvével.

 

Kastlból Schwarzferber Hermann kért szót, hogy elmesélje élményeit 10 éves srácként átélvén a falusi focicsapat TUS Kastl „aranykorát” 1959-60-61-ben, amikor a 11 focistából 9-en a Magyar Gimnázium diákjai voltak és amely csapat azokban az években a 140 éves története legnagyobb sikereit élte át. Megható német szavait egy kifogástalan „Hajrá Magyarok!!!” –kal zárta.

Derüs pillanatok következtek, amikor az 1968-as osztály, ma már mind komoly tekintélyü, nyugalmazott „idös” személyekböl álló „delegáció”-ja elöszedte a „Klosterburg – Ungarisches Gymnasium” utmutató táblát és szimbolikusan – Stefan Braun polgármester jelenlétében- átadta az ALUMNI „fiatalabb” generációjának emlékül. Nagy volt minden részröl a meglepetés, hiszen az ALUMNI fiatalok akarták 10 évvel elötte ezt a táblát esti homályban leszerelni és nagyot néztek akkor, amikor már „valakik” öket egy félórával megelözte...

Azt hittük hajdan, hogy a  „Klosterburg – Ungarisches Gymnasium” tábla eltünése örök homály titka marad...Annál nagyobb volt az öröm és a nevetés ezekben a pillanatokban, amikor még Braun-nak se maradt más hátra, hogy jóvá hagyja ezt a – a Magyar Gimnázium talán utolsó diákcsínyjét...

Délután 6-kor újból összegyültünk a sátor elötti magyar zászló elött és ünnepélyesen, a Szózat szavaival-dallamával búcsuzván, levontuk, lezárván ezennel a program hivatalos részét, amellyel megünnepeltük volt iskolánk 60. Születésnapját és immár 12 évvel ezelötti végleges megszünését.

 

Utána még sokáig ültünk volt osztály- és iskolatársainkkal a különbözö falusi kocsmákban és mindegyikünk még felelevenítette nem csak az utolsó órák élményeit hanem még a 20-30-40-50-söt 60 évvel ezelött történteket, anekdótákat, amelyeket már annyiszor elmeséltünk egymásnak...itt-ott még akadt egy-egy új történet is...

Köcze Ferencné, Évanéni ének és zenetarnánönk írta nekünk pár napra az I. Világtalálkozónk után, 2008 május végén: „Bezárt a Magyar Iskola? Nem, nem zárt be! Most nyitott csak ki!”

Találkozunk 2019 Pünkösdjén!

...és a IV. Világtalálkozónkra 2023 Pünkösdjén!

 

Köszönetünket fejezzük ki a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a

Bethlen Gábor Alap Ünnepségünk és a „Kastli Magyar Gimnázium“ címü könyv nagylelkü támogatásáért.

Download
PUNKOSD 2018 beszámoló fényképekkel.
Adobe Acrobat Dokument 28.8 MB