Ma JA - A MÚLT A JÖVÖÉRT AKCIÓ


Ma JA - A MÚLT A JÖVÖÉRT AKCIÓ

“SEGÍTSÜNK, AHOGY MINKET IS SEGÍTETTEK!”

 

A kastli diákok jótékonysági kezdeményezése

(a Burg Kastl ALUMNI e.V. egyesület szervezésében)

 

ADAKOZÁSI FELHÍVÁS

 

a muzslyai EMMAUSZ kollégium javára

(Nagybecskerek-Bánság-Délvidék-Szerbia)

 

2012. november 1. és december 23. között

 

Kedves volt iskolatársak, kedves kastlisok!

 

Jótékonysági gyüjtőakciónk idén se maradhat el. Kárpátalja (2010) és a Csángóföld (2011) után, a délvidéki szórványban élő magyar fiatalok nehéz sorsán szeretnénk segíteni. Ezúttal Schön György, a Kárpát-medencei Háló Mozgalom (www.halo.hu) nagybecskereki származású vezetőségi tagja, Jókay Károly (Kastl 1975) jó barátja hívta fel figyelmünket a 2002 óta Muzslya helységben működő, Kalapis Sztoján atya (http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-10-27_Bolgarkent_a_magyarsagert.xhtml által alapított, felépített és vezetett magyar EMMAUSZ fiúkollégiumra (www.emmauszkollegium.net).

Október 21-én fel is kerekedtünk hármasban, hogy személyesen megismerjük Sztoján atyát (a Vajdasági Magyar Cserkésszövetség alapítóját - http://users.atw.hu/kratzy/vmcssz.php ) a munkatársait, az ott végzett munkát és az ott lakó fiatalokat. Amit a két napos felmérő látogatásunk alatt tapasztaltunk, ismételten meggyőzött arról, hogy jó helyre kopogtattunk. Oda, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre, hiszen a szórványban (ahol egyre kevesebb az intézményes magyar közösség) legnehezebb megmaradni magyarnak.

A nagybecskereki iskolanővérek által fenntartott lánykollégium mintájára tíz éve épült Emmausz kollégium hatékonyan hozzájárul a bánsági magyar fiatalok anyanyelven való továbbtanulásához. Mivel a bentlakó diákok túlnyomó többsége a magyar oktatási nyelvet választja, Nagybecskereken néhány középiskolában újraindultak a magyar tagozatok. (A Bánságban sajnos nincsen egyházi oktatási intézmény és önálló magyar középiskola sem.) Akárcsak annak idején Kastlban, a kollégium otthont, magyar közösséget, keresztény-nemzeti nevelést és életre szóló baráti kapcsolatokat ad a szórványból érkező diákoknak. Ti is meggyőződhettek a kollégiumban uralkodó szellemiségről, az ott folytatott munkáról, ha megnézitek az alábbi, a 10 éves évforduló alkalmából készített filmet:

Szórványkollégium a végeken - a Duna TV 2012.10.27-i Isten Kezében c. adása: http://www.youtube.com/watch?v=DLWdyo9gKMM

Az anyagi háttér viszont állandóan bizonytalan. Annak ellenére, hogy közfeladatot lát el, a szerb államtól semmi támogatást nem kap az intézmény, így magyarországi pályázatokra, különböző segélyekre szorul ahhoz, hogy az ott élő mintegy 70 fiúnak biztosítani tudja az ellátását.

Ezért fordulunk ma Hozzád, volt kastlis diák, hogy adományoddal járulj hozzá Te is ennek a magyarságmentő kollégiumnak a fenntartásához. Ne csak a közelgő advent és karácsony jegyében, hanem lelkedből fakadó, mindenkori szolidáris érzelemből, segíts velünk együtt könnyíteni a délvidéki magyar fiatalok életútján.

Adományaink a kollégium ösztöndíj alapját, valamint az épületek fejlesztését (tornaterem, nagy aula, további szobák - ) fogják szolgálni. De van lehetőség KERESZTAPASÁG vállalására is, melynek keretében egy név szerint megjelölt diák teljes évi tartásdíját lehet fedezni. Akik inkább erre tartanak igényt, vegyék fel velünk külön a kapcsolatot.

 

NE ENGEDD, HOGY ELNÉMULJON A MAGYAR SZÓ

A DÉLVIDÉKI MAGYAR DIÁKOK AJKÁN!

 

dományaitokat a következő bankszámlákra fizethetitek be, illetve utalhatjátok át:

 

Németországban:

Burg Kastl ALUMNI e.V., 92280 Kastl b. Amberg

Németországon belül: Deutsche Bank – Filiale Frankfurt/M

Konto-Nr.: 229415500 BLZ: 50070024

Külföldről: Deutsche Bank

IBAN: DE19 5007 0024 0229 4155 00

BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDBFRA

 

Magyarországon:

Jókay Alapítvány 1221 Budapest

Gerinc utca 83.

Bankszámlaszám: 10918001-00000015-74190009

 

PAY PAL befizetési oldal a honlapon!

Fontos: Közleménynek a „MAJA-EMMAUSZ” szavakat írjátok be!

 

Előzetes köszönettel mindannyiótoknak,

Az Alumni e.V. MaJA projekt nevében

Diego-Fedor Alíz (Kastl 1968) / Caracas-Budapest

Jókay Károly (Kastl 1975) Chicago-Budapest

Az EMMAUSZ Kollégium bejáratánál (balról jobbra): Schön Gyuri, Sztoján atya, Gerdorf Zsolt irodavezető és nevelő, Fedor Aliz, Jókay Károly, Gabona Ferenc nevelő.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0