Megjelent elsö kiadásban Munkácsy Fruzsina könyve a Burg Kastl Magyar Gimnázium történetéröl 1958 és 2006 között!

A könyv címe:     A Kastli Magyar Gimnázium -egy történet a sok ezer közül- 1958-2006

A könyv megrendelhetö a Burg Kastl ALUMNI egyesületnél info@kastlalumni.eu alatt.

Szívesen postázzuk címetekre - minden adománynak örülünk!Az ELÖZMÉNYEK olvashatóak a könyv elöszavában, amelyet itten közlünk:

 

ELÖSZÓ

 

A Németországi „Burg Kastl“ Magyar Gimnázium végérvényes megszünésével 2006 nyarán lezárult egy korszak, amely 1945 nyarán, a II. világháború végével, vette kezdetét. Egy olyan három részletre osztható korszak, amely több ezer magyar fiatal lelkében egy életreszóló mély és maradandó nyomot hagyott.

 

Az elsö szakaszról Koncz Lajos számol be „Az irás megmarad... – A nemetországi magyar gimnáziumok története 1945 – 1956“ címü könyvében. Az olvasó kezeiben tartja a második (1958 – 1989) és a harmadik (1989 – 2006) idöszak diákságának azt a történét, amely a nyugati világ egyetlen Magyar Gimnáziumában játszódik, a bajorországi Kastl községben, egy egykori bencés apátság kolostor falai közt.

Mielött belekezdtünk volna e könyv összeállításába, több kérdést kellett tisztáznunk.

Kinek írjuk ezt a könyvet? Magunknak, a volt diákoknak? Vagy a „külvilágnak“, hogy ismertessük ennek a gimnáziumnak az egyedülálló és kimagasló küldetését az anyaországon kívül élökkel szemben, akik oda jártak és akikre ez az iskola valamilyen módon egy életre rányomta a bélyegét?

Lehetséges lesz majd az olvasóval megismertetni azt az öt évtízedet átfogó, az elszigetelten bajor erdök közt létezö „magyar fellegvárnak“ és diákjainak történetét, hacsak ö maga nem volt részese az eseményeknek? Egy olyan idöszakaszon át, amely alatt mintha az idö megállt volna a kolostor falai közt, amikor a külvilág, nem csak Magyarország, többszörös gazdasági és politikai válságon illetve forradalmi és technológiai változáson ment keresztül?

Lehet egyáltalán egy olyan a szükséges tárgyilagossággal rendelkezö történelmi munkát alkotni, amellyel megismertetjük  az összmagyarsággal –legyen az a Magyarországon vagy a külhoni szétszort, emigrációban majd diaszpórában élöket– ennek az egyedi iskolának a történetét?

Vissza lehet hüen adni azt a sok reményt és reménytelenséget, örömet és bánatot, nevetést és sírást, honvágyat és nélkülözést, sikert és kudarcot, célkitüzést és nehézséget, amelyeken a diákok és szüleik, a tanárok és nevelök, a felelöséggel rendelkezök és az érintettek a Magyar Gimnáziumban töltött éveik alatt átéltek? 

Nem lenne inkább érdemes egy olyan anekdótákkal, személyi élményekkel telt könyvet összeállítani, amely a többször évente lezajló volt diákok találkozásainál, föleg a hagyományos Pünkösdi találkozókon elhangzott érdekes elbeszéléseket, személyes élménybeszámolókat és anekdótákat összefoglalná, föleg a diákcsínyek, humoros vagy vicces emlékeket?

Ezek és ilyenfajta gondolatok már régóta foglalkoztattak. Azonban még senkinek sem volt bátorsága elindítani ezt a tervet. Akár fiatal voltdiák illetve teljes erövel családot és jövöt építö munkaélet kellös közepette, akár nyugdíjas, talán több idövel rendelkezö öszhajú megöszült régidiák, a válaszok mindig hasonlóak voltak: „nincs idöm, rohannom kell, ma nem, majd jövöre amikor több idöm lesz...“

A Magyar Gimnázium végleges megszünése 2006-ban nagyon megrendített mindnyájunkat akik valaha oda jártunk. Azt hittük, hogy ez az iskola örökké létezni fog, minden Pünkösdkor egy érettségi ballagással fogja a fiatal érettségizöket egy „Ballag már a vén diák“ –kal búcsuztatni és ugyanakkor a régi diákokat 5-10-...-50- éves találkozóikra várni. Bezárt a Magyar Gimnázium és kész. Ez lett volna az egész? 2006-ban egy-két helybeli újság említette meg csupán ezt a hírt.

Akkor született meg itt-ott az az ötlet, hogy „jó lenne megírni iskolánk történetét“... De iskola már nem volt, adatokhoz, iratokhoz, okmányokhoz nehezen vagy egyáltalán nem lehetett hozzáférni. Még szerencse, hogy legfontosabb emlékeinket, föleg az érettégi tablókat sikerült megmentenünk...

Koncz Lajos könyvének megjelenése 2008-ban –tele tüzdelve olyan nevekkel és fényképekkel, akiket mi még diákként és tanárként is ismertünk Kastlban, újra fellendítette könyv megírási tervünket.

 

Mégis 2015-ig kellett várnunk, amig elinditottuk a történetünk nagyszabásu összeállítását. A Körösi Csoma Sándor Program (KCSP) keretében három év óta ösztöndíjasok segítségével elkezdtük azt, amit az olvasó ma kezében tart. A munka oroszlánrészét Munkácsy Fruzsina, KCSP ösztöndíjas mint történész végezte, a könyv öt évtizedet átfogó tárgyilagossága neki köszönhetö. Neki köszönhetjük úgyszintén azt a hangulatot is, ami ebben a könyvben érezhetö: a szenvedély, az összetartás érzése, a nehézségek és a boldog pillanatok, amelyeket iskola, tanári kar és diákság átélt. Már a kezdettöl fogva Fruzsina elkapta a „kastli“ hangulatot, amely a rákövetkezö honapok folyamán csak fokozódott, a különbözö még felfedezett okmányok tanulmányozása alatt, a legkülönfélébb véndiákokkal –úgy huszonévesekkel mint nyolvanon felüliekkel- készített beszélgetései és élménybeszámolóik keretében. Fruzsina, köszönjük szenvedélyes és mégis tárgyilagosságot keresö hozzáállásodat!

 

Szeretnénk kifejezni hálánkat a magyar Nemzetpolitikáért felelös államtitkárságnak, konkrétan Potápi Árpád államtitkár és dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár uraknak, hogy a KCSP –on keresztül támogatták a jelen könyv megírását és kiadását. A Bethlen Gábor Alap bökezü anyagi támogatásával tudtunk több száz példányt nyomtatni és idöben bemutatni a véndiákoknak 2018 Pünkösdjén, a volt iskolánk 60. Születésnapján. Hálás köszönetünk!

Köszönettel tartozunk Kastl lakóinak, akik ötven éven keresztül otthont adtak úgy tanároknak és nevelöknek mint nekünk, volt diákoknak. Kastlban itthon éreztük magunkat amikor távol voltunk otthonunktól.

Nem szeretnénk azonban azokat sem hálánkból kihagyni, akik évtízedeken keresztül támogatták, anyagilag mint morálisan a Burg Kastl Magyar Gimnázium ügyét: a Német Szövetségi Köztársaság, a Bajor állam, a különbözö német és magyar egyházi és világi egyesületek Németországban (többek között a Katolikus Misszió, a Nyugatnémetországi Cserkészet, a bajor Vörös Kereszt, a bajor Caritas, a Református Egyház, az Eichstätti Püspökség). Köszönet úgyszintén azoknak a bel- és világszerte létezö külföldi magyar egyesületeknek és privát szemelyeknek, akik adományaival nem csupán az iskola müködéséhez hozzájárultak, hanem nem egy kastlis diáknak lehetöséget nyújtottak, hogy az iskola végzése után, egyetemen vagy föiskolán folytathassa tanulmányait és megállhassa helyét a nagyvilágban.

A Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak is hálával tartozunk, nem csupán mi akik ebbe az intézménybe jártunk, hanem az összmagyarság is. Majdnem öt évtízed  szorványban élö magyarságnak a Burg Kastl Magyar Gimnázium jelentette azt a reményt, hogy az öt kontinensröl érkezö fiatalok egy életre szóló alapot, összetartás érzetet nyerhetnek el és egy magyarság tudatosódik meg bennük  világpolgári mivoltuk mellett, amelyre a jövöt építeni lehet. Úgy Magyarországon mint világszerte.

Éva neni, Kölcze Ferencé, ének- és népitánc tanárnönk I. Világtalálkozónk alkalmából 2008-ban mondott szavaival szeretném e bevezetö sorokat zárni: „Becsukott a Burg Kastl Magyar Gimnázium??? Valóban becsukott? Valahogy úgy érzem, hogy csak most nyitott ki! Mert kastli diáknak lenni nem nosztalgia, hanem feladat! Tovább vinni és tovább adni, amit kaptál! S hogy ez megtörténhetett, köszönet azoknak akik ezt lehetövé tették!“

 

A Burg Kastl ALUMNI e.V. nevében

 

Jákli-Kovács Enikö     -     Dezasse Miklós      -      Dr. Szilágyi Zoltán


KÖNYVBEMUTATÓ:  2018 május 19+20 - Pünkösdi Világtalálkozó Kastl

 

A Burg Kastl Magyar Gimnázium történetéröl írt könyvet a Burg Kastl ALUMNI egyesület a már hagyományos Pünkösdi találkozó keretében mutatta be 2018 május 19. + 20.-án a könyv szerzöje , Munkácsy Fruzsina jelenléteben.