Lakitelek Kuratóriumi Működési Szabályzat


Burg Kastl Emlékgyűjtemény és Állandó Kiállítás

Népfőiskola/Kölcsey Ház - Lakitelek

Kuratóriumi Működési Szabályzat

 

A kuratórium a lakiteleki Burg Kastl Emlékgyűjtemény és Állandó Kiállítás, valamint a Burg Kastl Magyar Gimnázium tárgyi hagyatékának kezelő szerve. Rendelkezik a gyűjtemény további sorsáról, általános ügydöntő, ügyvezető és képviseleti szerv. Dönt stratégiai kérdésekben, gondoskodik a kiállított tárgyak biztonságos megőrzéséről, állagmegóvásáról. Támogatja a kiállítás folyamatos látogathatóságát és dönt további emléktárgyak megszerzéséről és azok kiállíthatóságáról.

A kuratórium öt tagból áll. Négy tagot, a Kastl-i Magyar Gimnázium Alumni közgyűlése, ill. vezetősége - delegál, egy főt a Lakiteleki Népfőiskola. A megválasztott kuratóriumi tagok megbízása az Alumni közgyűlésen többségi szavazással történik és 4 (négy) évre szól. A kuratóriumi tagok újraválaszthatók és egyéni döntés alapján a mandátumukról írásban lemondhatnak. Testületi lemondás nem elfogadható.

Amennyiben az Alumni vezetősége úgy ítéli meg, hogy a kuratórium tevékenysége veszélyezteti a gyűjteményt és eredeti céljainak megvalósulását, akkor közgyűlésen a kezelő szervet visszahívhatja és új kezelő szervet – kuratóriumot - jelölhet ki.

A kuratóriumi tag a gyűjteményben okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. Egyébiránt minden tag az őt megválasztó Alumni Közgyűlés és annak vezetősége felé tartozik felelősséggel, hogy kellő megfontoltsággal és elhivatottsággal gondoskodik közös emléktárgyaink megóvásáról.

A kuratóriumi tagok tisztségük ellátásáért tiszteletdíjban nem, költségtérítésben viszont részesülhetnek. Kuratóriumi tagok, elnököt, maguk közül, nyílt, többségi szavazással választanak. Az elnöki mandátum is négy évre szól. Az elnök feladata a kuratóriumi munka összefogása és koordinálása valamint az Alumni közgyűlésre beszámoló készítése.

 

Kuratóriumi tagok a következők:

 

  A Burg Kastl Alumni e. V. mindenkori elnöke, jelenleg: Schmidt Károly (info@kastlalumni.eu)

  A Lakitelek Népfőiskola küldöttje: M. Lezsák Anna

valamint a következő- jelenlegi- Alumni vezetőségi tagok:

  Kovács Zsolt -elnök ( drkozso@vnet.hu )

 

 

A kuratórium az Alumni vezetőségi gyűlés alkalmával tart megbeszélést évente legalább kétszer. Az ott hozott döntésekről feljegyzés készül. Egyéb fontos esetben az elnök feladata a kuratórium összehívása.

 


GAZDAGÍTSUK KÖZÖSEN A LAKITELEKI BURG KASTL EMLÉKGYŰJTEMÉNYT

A Kuratórium elnökének üzenete

 

Kedves kastlis Diáktársak!

 

A Burg Kastl Alumni közösség néhány aktív tagja jóvoltából és önzetlenségéből, iskolánk tárgyi hagyatékából sikerült több értékes emléktárgyakat megmenteni. A valamennyiünknek kedves „Iskolazászló”, az érettségi tablóink, a néptáncosok által hordott huszáros viselet, a lányok díszmagyar ruhája és még egy fiú internátusbeli szürke pokróc is a megmentett tárgyak között van. Az iskola öt évtizedét dokumentál tucatnyi újságcikk, könyvek és fényképek se vesztek el. A felsorolásom közel sem teljes, de beszámolom lényege, hogy mindezek Magyarországra, közelebbről a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány falai közé kerültek, ahol biztonságos és méltó körülmények közötti megőrzésére nyílt lehetőség.

Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy szívesen átveszünk tőletek a gimnáziumi életünk mindennapjait érintő tárgyakat és emlékeket, melyeket a Lakitelek Népfőiskola „ Burg Kastl Emlékszoba” termében helyezünk el . Az emlékszoba szervezett voltát hivatott alátámasztani a „Burg Kastl Emlékszoba Kuratóriumi Szabályzat”

Ezt elolvasva láthatjátok a kuratóriumi tagok neveit és elérhetőségét, akikhez fordulva, eljuttathatók a felajánlott emléktárgyak.

Az emlékszoba természetesen látogatható.  Az ott dolgozó emberek őszinte barátsággal és vendégszeretettel fogadnak minden Kastlist – úgy, mintha hazamennél!

 

Örömteli Pünkösdi Találkozók létrejöttének reményében, kastlis öleléssel:

Kovács Zsolt -Kozso