Burg Kastl emlékgyűjtemény és a hagyaték Állandó Kiállítása népfőiskola  Lakitelek


Kedves kastlisok!

 

Alig két hete, hogy sikeresen magunk után tudhatjuk egyik eddig legfontosabb rendezvényünket: iskolánk tárgyi hagyatékának méltó elhelyezését Magyarországon. Mind azt, amit az utolsó pillanatban (2006 novemberében) egy tucat tettrekész volt kastlis diák ki tudott menteni a várból a csődeljárás megkezdése után, immár tisztán és rendbehozva, méltó környezetben került letéteményezésre a Lakiteleki Népfőiskolán. A Burg Kastl Emlékszoba ezek után egy mindenkor megtekinthető kiállítás, ahova elzarándokolhatunk családjainkkal, barátainkkal és –nem utolsó sorban- melyet állandóan gyarapíthatunk az által, hogy felajánlunk egy-egy emléktárgyat az ott töltött éveinkből. Adja Isten, hogy minél többen és minél többször éljünk ezekkel a lehetőségekkel.

 

Az Alumni elnökség az emlékszoba felügyeletére, továbbfejlesztésére egy kuratórium létrehozását javasolta. A kuratórium tagjai hamarosan jelentkezni fognak és előterjesztik elképzeléseiket, terveiket.

 

Beszámolóként elküldjük nektek is azt a szöveget, melyet a rendezvény után a sajtó számára készítettünk. Pár napon belűl egy képsorozatot is felteszünk majd a honlapra, kísérjétek figyelemmel.

 

Itt szeretnénk felhasználni az alkalmat, hogy megköszönjük mindazoknak a kastlisoknak, családtagjaiknak és barátaiknak, akik eljöttek Lakitelekre, a három napos rendezvényen való részvételt. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy együtt lehettünk, együtt örülhettünk, mulathattunk, tervezhettünk, együtt érezhettünk.

 

Burg Kastl Alumni e.V vezetősége

 

 

A BURG KASTL MAGYAR GIMNÁZIUM EMLÉKGYŰJTEMÉNY ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGE

A LAKITELEKI NÉPFŐISKOLÁN

 

A 2010-ben rendezett nagyszabású parlamenti emlékünnepély és az ugyanabban az évben történt Magyar Örökség Díj átvételi ünnepsége után, most 2012 jelent új mérföldkövet a hat évvel ezelőtt megszűnt bajorországi Burg Kastl Magyar Gimnázium Alumni, azaz öregdiák közösségének.

 

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és Lezsák Sándor alapító kurátor felajánlására és támogatásával –amelyért itt is hálás köszönetünket fejezzük ki- április 28. és 30. között, három napos gazdag program keretében, a Burg Kastl Alumni vezetősége az iskola hagyatékából származó tárgyakkal berendezett emlékszobát avatott fel a Népfőiskola emigrációs gyűjteménye keretében. A 2006-ban megszűnni kényszerült alma materükből, a mesebelien szép kastli várból, az öregdiákok kegyelettel helyezték el magyar földön többek között az emblematikus iskolazászlót, az iskolacímert, érettségi tablóikat, az évkönyveket, a „Koldusdiák” című iskolaújság példányait, képeket, faragásokat, díszeket, sőt még egy jobb napokat is látott, de annál nagyobb becsben tartott felejthetetlen fiúinternátusi pokrócot és egy megmaradt foci trikót is. Mind megannyi tárgy egy olyan oktatási intézményből, amely 1958 és 2006 között, mint az addigi kisebb németországi magyar iskolák méltó utódja, nemcsak otthont és keresztény-nemzeti nevelést adott több ezer nyugatra kényszerült gyereknek, fiatalnak, hanem útlevelet egy jobb és biztosabb jövőbe a német érettségi bizonyítványon keresztül. Ma közel négy ezer volt kastlis diák él a világ öt kontinensén, mint befogadó országuk magyarságtudatú polgára.

 

Az Alumni vezetősége Lakiteleken nemcsak az emlékszoba berendezéséről gondoskodott, hanem egy háromnapos dús program összeállításáról is: volt díszebéd és díszvacsora, a lakiteleki „Kösöntyű Együttes” jóvoltából néptáncbemutató és táncház, ökumenikus istentisztelet melyet Kiss Ulrich jezsuita szerzetes, régi kastlis diák és Cseri Katalin tiszteletes asszony, régi kastlis szülő, celebrált. És főleg volt sok alkalom a baráti beszélgetésre, az emlékek felelevenítésére, de jövőt építő tervek megtárgyalására is.

 

A változatos programból két mozzanat érdemel még külön említést. Az egyik maga a kiállítás megnyitó ünnepsége, hiszen mindenki tudatában volt annak, hogy abban az órában egyfajta hazatérés történt. Ahogy Diego-Fedor Aliz, az Alumni egyesület Lakiteleken megválasztott új elnök asszonya idézte később, a délutáni fórum során, Walter Stain államtitkárt és bajor miniszterelnök helyettest, aki az 1957/58-as tanévnyitó ünnepségén, a következőket mondta:

„Hölgyeim és uraim, nagyon hosszú út áll előttünk az új Európa megteremtéséig. De bízzunk a legnemesebb emberi tulajdonságokban, bízzunk magunkban, bízzunk embertársainkban. Mi biztatjuk önöket, hogy ne veszítsék el bátorságukat, és ha majd egyszer mint jól kiképzett hazatérők visszamennek országukba, legyenek támaszai az otthon maradottaknak egy új Magyarország felépítésében. Egy új Magyarország, egy új Európában”.

 

Nos, ez a „majd egyszer” a Burg Kastl öregdiákoknak, hosszú vándorévek után, szimbolikusan ezen a napon következett be, amikor iskolazászlójukat magyar földön, magyar ég alatt áldhatták meg.

 

Az Alumni vezetősége továbbá a megnyitó ünnepség keretében fejezte ki köszönetét Tolvaly Ferenc iskolatársuknak a hagyaték kiváltására felhasznált önzetlen adományáért, valamint azoknak a volt diákoknak és nevelőknek lelkes munkájáért, akik lehetővé tették a hagyaték Magyarországra való szállítását és méltó elhelyezését Lakiteleken. Az elismerést egy az emlékszobában kiállított és aznap leleplezett réztáblán örökítették meg.

 

A gondviselés különös akarata volt, hogy az emlékszoba első látogatói a Százak Tanácsa éppen Lakiteleken gyűlésező tagjai voltak, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak az iskola érdemeiről.

 

A másik említésre méltó mozzanat a vasárnap délutáni fórum volt, mely Walter Stain majdnem 57 évvel ezelőtti, vizionárius elképzelésének megvalósításáról szólt, „A kastli Alumni közösség tervezett világhálója mint magyar érték és érdekérvényesítő tényező” címmel. Diego-Fedor Aliz témabevezető előadása során ismertette az elképzelést: a már évtizedek óta baráti alapon működő kastlis diákok világhálóját úgy kiépíteni, hogy tagjai egyrészt egymásnak és az utánuk jövő generációnak, másrészt a magyar nemzetnek is hasznos, érték és érdekérvényesítési közössége legyen, egy erős és hatékony társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatrendszer kialakításával. Majd Dr. Kovács Zoltán, a vendégelőadóként meghívott kommunikációs államtitkár arról adott tájékoztatást, hogy Magyarországnak most és mindenkor milyen formában tudna hasznára válni a külhoni magyarok nemzeti, de objektív szemlélete és hogy erre igenis mennyire szüksége van az anyaországnak. Tolvaly Ferenc író –különben szintén volt kastlis diák” – a lélek oldaláról, de mégis a tőle megszokott pragmatizmussal közelítette meg a haza fogalmát „Lélekben visszahódítani az anyaföldet” c. előadásával. Egy értékes, tárgyilagos szemléletű könyv ismertetésével folytatódott a fórum: Stefanovszky András „Tisztán látni” c. könyvét, a szerző kényszertávolléte miatt Tarnai László Alumni elnökségi tag összegezte. A szerző – természetesen szintén régi kastlis diák- lényegében ahhoz a kérdéshez ad válaszokat könyvében, hogy miként lehetne megtalálni a kitörési pontokat a magyar sikerhez, mind a bel-mind a külpolitikában. Végül pedig a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kelet-európai szakértő szerkesztője, Hefty György öregdiák fogalmazta meg véleményét a tervezett Kastl.net-el kapcsolatban, különös hangsúlyt fektetve az európaiság elvére. A fórumot Dr. Szilágyi Zoltán Alumni alelnök zárta le, köszönetét fejezve ki minden jelenlévőnek, de különösen a Lakiteleki Népfőiskola Alapítványának és Lezsák Sándor kuratóriumi elnöknek azért a kitüntető szeretetért, amivel befogadták a Burg Kastl Magyar Gimnázium hagyatékát és ezzel lélekben a volt diákok közösségét, akik máris úgy érzik, hogy Lakiteleken megint „otthon vannak”.

 

A Burg Kastl Alumni e.V. vezetősége nevében

Diego-Fedor Aliz

Elnök

www.kastlalumni.eu / info@kastlalumni.eu

 

 

Download
Kastl története.pdf
Adobe Acrobat Dokument 75.6 MB

MEGHÍVÓ (II)

 

Kedves kastlisok!

 

Rohamosan közeledik a Burg Kastl Emlékgyüjtemény és Állandó Kiállítás megnyitó ünnepsége Lakiteleken, így emlékeztetőül ismét elküldjük számodra a most már véglegesített programot.

Egyúttal közölni szeretnénk veletek, hogy a megnyitó ünnepség alkalmával, vagy bármikor a jövőben, a lakiteleki Burg Kastl Emlékszoba részére –ami reménységünk szerint pár év múlva akár múzeummá is alakulhat- folyamatosan befogadunk minden olyan beazonosítható kastlis emléktárgyat (ballagási botokat, szalagokat, emlékkönyveket, fényképeket, filmeket, faragásokat, hímzéseket, stb.), amit esetleg Te, mint volt kastlis, szívesen adományoznál a gyüjtemény részére.

Aki pedig könyveit vagy más művészi alkotásait szeretné ezen az eseményen kiállítani, vagy akár árusítani, jelentkezzen a vezetőségnél és biztosítani fogjuk neki a lehetőséget.

Ahogy már megírtuk: sok szeretettel várunk minden volt kastlis, valamint a kastli gimnázium előd-iskoláiba járó diákot, családtagjaikkal és barátjaival együtt, erre a különleges és reméljük felejthetetlen eseményre. Noha ez a rendezvény, azaz a kastli hagyaték méltó letéteményezése magyar földön, egy bizonyos értelemben korszak záró eseménynek tekinthető, reménységünk szerint mégis útmutató lesz egy új és proaktív kastlis jövő felé. Gyere Te is el és a nosztalgiázás mellett légy Te is része a „Magyar örökség a jövőért” projektnek.

Találkozunk Lakiteleken!

Alumni Vezetőség

 

BURG KASTL EMLÉKGYŰJTEMÉNY

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK

M E G N Y I T Ó Ü N N E P S É G E

2012 ÁPRILIS 28.-30.

 

LAKITELEKI NÉPFŐISKOLA

Kölcsey Ház

6065 Lakitelek, Felsöalpár 3 (Bács-Kiskun megye)

(www.lakitelek.hu/nepfoiskola)

 

PROGRAM

Szombat, április 28.

9:00-12:00 Érkezés, regisztráció (Vendégház- recepció)

12:30 Ebéd (Tisza vendéglő)

14:00 Alumni közgyűlés (Széchenyi terem)

(A hivatalos meghirdetés a honlapunkon lesz található)

16:00-18:30 Fakultatív programok (társalgás, séta a közeli Tőserdőbe, fürdőzés a főiskola uszodájában, stb.)

18:30 Vacsora (Tisza vendéglő)

20:00 Néptáncbemutató és Táncház (Kölcsey ház)

(Kösöntyű néptáncegyüttes, Lakitelek)

 

Vasárnap, április 29.

8:00-9:30 Reggeli (Tisza vendéglő)

10:00 Ökumenikus Istentisztelet (kápolna)

11:00 EMLÉKGYŰJTEMÉNY ÉS ÁLLANDÓ

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGE (Kölcsey ház)

12:30 Ebéd (Tisza vendéglő)

14:30-18:30 Fórum (Kölcsey ház) :

A kastli alumni közösség tervezett világhálója

mint magyar érték és érdekérvényesítő tényező

Előadók :

Diegoné Fedor Aliz: „KastlNet” ( témabevezető előadás)

Stefanovszky András : „Tisztán látni” (könyvismertetés)

Tolvaly Ferenc: „Lélekben visszahódítani az anyaföldet”

Az előadások után kerekasztal beszélgetést tartunk az elhangzottakról

 

19:00-1:00 Ünnepi bankett – Nosztalgia táncmulatság (Tisza vendéglő)

 

Hétfő, április 30.

8:00-9:30 Reggeli (Tisza vendéglő)

10:00-16:00 Kirándulás Ópusztaszerre (fakultatív) *

Aki a kirándulás után hétfőn még a Népfőiskola vendégházában szeretne éjjelre

maradni, az jelezheti a foglaláskor.

 

Költségek:

A szállás és ellátás a Népfőiskola vendégházában történik.

 

Szállás

- 5 fős és 3 fős apartman: 5.000 Ft./fő/nap (ebből csak 1-1 van)

- Szobák: 4.500 Ft./fő/nap

(Több mint 25 résztvevőnél 30%-os kedvezményt kapunk.)

Ellátás

- Reggeli: 1.300 Ft./fő

- Ebéd: 1.900 Ft./fő

- Vacsora: 1.600 Ft./fő

- Bankett: 3.100 Ft./fő

- A SZÁLLÁSÉRT ÉS ÉTKEZÉSEKÉRT A HELYSZÍNEN KELL MAJD FIZETNI. KÉRJÜK A JELENTKEZÉSEKET KOMOLYAN VENNI ILL. ESETLEG IDŐBEN LEMONDANI, MERT NEM SZERETNÉNK PLUSZ KÖLTSÉGEKET OKOZNI NÉPFŐISKOLÁNAK.

- JELENTKEZZ MIELŐBB A HONLAPON, HOGY BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZÁLLÁSOD!!

A „NACHRICHT” ROVATBA IRD BE, HOGY HÁNY SZEMÉLY RÉSZÉRE ÉS HÁNY ÉJSZAKÁRA KELL SZOBA, VALAMINT HOGY IGÉNYT TARTASZ-E BUSZHELYRE AZ OPUSZTASZERI KIRÁNDULÁSRA.

 

* Vagy saját autóval vagy bérelt busszal (ha legalább 25 személy jelentkezik a kirándulásra,

akkor buszt bérlünk)

 

Akik eddig biztos ott lesznek:

Szilágyi Zoltán, Tarnai Laci, Almay Béla, Jókay Károly, Bor Ágnes, Fedor Aliz, Schmidt Károly, Szilágyi Zsuzsa, Flégler Judith, Dezasse Miklós, Pesthy Gábor, Mottl-Pesthy Szilvia, Benkő Sándor, Morvay Éva, Solymosi Péter, Dzelic Seherezáda, Katona Ágnes, Both Tünde, Stefanovszky András, Tolvaly Ferenc, Deréky Géza

 

Az eddigi bejelentkezettek névsora:

 

1 Szilágyi Zoltán

2 Tarnai László

3 Jókay Károly

4 Almay Béla

5 Fedor Alíz

6 Schmidt Károly

7 Szilágyi Zsuzsa

8 Pesthy Gábor

9 Mottl-Pesthy Szilvia

10 Benkoe Sándor

11 Dezasse Miklós

12 Flégler Judith

13 Morvay Éva

14 Solymosi Péter

15 Kiss Ulrich

16 Katona Ágnes

17 Both Tünde

18 Deréky Géza

19 Stefanovszky András

20 Tolvaly Ferenc

21 Weil

22 dr. Kovács Zsolt / Kozso

23 Kovács György

24 Gelléri Emil

25 Bakos Ildikó