Erdély: Árpádházi Szent Erzsébet Líceum / Gyimesfelsőlok


BESZÁMOLÓ A GYIMESFELSŐLOKI SZENT ERZSÉBET LÍCEUM

 

JAVÁRA GYŰJTÖTT „MAJA” ADOMÁNY ÁTADÁSÁRÓL

 

2011 MÁJUS 29

 

Kedves adományozó iskolatársaink, kedves kastlisok!

 

Idén május 15-én zártuk le a MaJA (Múlt a Jövőért Akció) projektünk jótékonysági gyüjtőkampányát a gyimesfelsőloki csángó iskola javára. Noha az összegyűjtött összeget – 5.000 Euro és 100.000 Forint, azaz ötezer euro és száz ezer forint- biztonsági okokból banki átutalással küldtük az iskola, ill. a Szent Erzsébet Alapítvány számlájára, az Alumnin belül úgy gondoltuk, hogy szép és hasznos dolog lenne az anyagi támogatást személyes látogatásunkkal is megerősíteni. Ezt a még kirándulásnak is érdekesnek ígérkező lehetőséget meg is hirdettük akkortájt az Alumni hírleveleken. Bizonyára sokatoknak nagy kedve lett volna erre az útra, de valahogy mégis úgy sikerült, hogy csak hárman (!) tudtuk azon a hétvégén szabaddá tenni magunkat: Marton Zsolt vállalta a sofőr*, férjem Vicente –minden kastlis ügy nagy támogatója- a kopilóta, jómagam pedig a MaJA koordinátor szerepét, melyeknek megpróbáltunk tisztességgel megfelelni.

 

Nehéz szavakba foglalni azt, amit mi abban a kis gyimesi faluban azon a májusvégi vasárnapon láthattunk, hallhattunk és tapasztalhattunk, még pedig azért, mert ottani élményünk, véleményem szerint az u.n. „azt nem lehet elmondani, azt látni kell” kategóriába tartozik.

 

Mert hogy is lehet elmesélni azt a látványt, amikor 60 ballagó fiatal, gyimesi és moldvai csángó, ill. székely népviseletben (tehát ki-ki a magáéban), népdalokat énekelve, rezesbanda kíséretében, lóháton vonul végig a falu főutcáján, majd csattanó jókedvvel ugrat be az iskola udvarára!! A többi diák pedig szekereken, szintén végig dalolva, élcelődve!! Tehát ezek a gyerekek lóháton ballagnak!! Mindehhez pedig a felséges gyimesi táj adja a hátteret!

 

Vagy hogy is lehetne szavakba önteni a szabadtéri évzáró szent mise magasztos hangulatát? A Himnusz, a Szózat, a Boldogasszony anyám, az Erdélyi Himnusz különleges csengését, üzenetét ott fent a felséges gyimesi táj adta háttérrel? A szülők, családtagok és barátok seregének –zömében nagyon egyszerű havasi emberek- szelíd boldogságát, amikor gyermekeiket mint érettségiző diákokat láthatták? És -nem utolsó sorban- hogyan lehetne leírni Berszán atya (az iskolában csak „pap bácsi”) kisugárzó, mindent és mindenkit átható szeretetét és aznapi leplezhetetlen örömét?

 

És mivel én mindezt nem tudnám leírni, aki többre kíváncsi, az menjen el jövőre Gyimesfelsőlokba, jelentkezzen Berszán atyánál és élvezze a leírtakat eredetiben!! Ahogy az atya is mondta: minden kastlist mindenkor szeretettel fogadnak!! Remélem, hogy a csatolt fényképek is csalogató hatással lesznek egyesekre!

 

Mellékelve találjátok még Berszán atya és az igazgatóság köszönő levelét is.

 

Mégegyszer köszönet és hála minden adakozó iskolatársunknak.

 

Szeretetteljes, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, sok adakozó kedvvel megáldott újesztendőt kívánok mindannyiótoknak,

 

A MaJA nevében,

 

Diego-Fedor Alíz

 

Budapest/Caracas

 

Kastl 1968

 

*Külön köszönet Marton Zsolt iskolatársunknak, aki mesterien hajtotta le két nap alatt a kb. 1.500 km-es oda vissza utat (nem autopályán, hanem erdélyi országútakon!) és vállalta az út üzemanyagköltségeit is!!

 

Download
level.rtf
Text Dokument 1.4 MB

Kedves kastlisok szerte a nagyvilágban!

 

Sikeresen lezajlott parlamenti ünnepségünk alkalmával már jeleztük, hogy nemsokára megindítjuk a MaJA (Múlt a Jövőért Akció) következő jótékonysági projektjét.

 

Némi késéssel ezennel eleget is teszünk ígéretünknek (sajnáljuk, de az ünnepség után kiscsapatunk valamennyi tagja pár hét szabadságra szorult, amiért szíves megértéseteket reméljük!).

 

Ez alkalommal a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceumot szeretnénk támogatni. Ebben a 13 éve létező iskolában Berszán Lajos atya nehéz, de áldozatos munkásságának folytán rászoruló székely, gyimesi csángó és moldvai csángó gyermekek és fiatalok kapnak kollégiumi ellátást, magyar nyelven való középiskolai oktatást, nemzeti és keresztény szellemben való nevelést.

 

Mivel egy kép többet ér ezer szónál, szeretettel meghívunk a következő 5 folytatólagos vídeo-link megtekintésére. Győződjön meg mindenki saját maga arról a hihetetlenűl értékes, magyar jövőt építő munkáról, amelyet Berszán atya nap mint nap a kisebbségben élő magyar gyermekekkel végez.

 

Az Árpád-Házi Szent Erzsébet Gimnázium Kórusa első rész:

http://www.youtube.com/watch?v=53K4rQvM3VI

 

Az Árpád-Házi Szent Erzsébet Gimnázium Kórusa második rész: http://www.youtube.com/watch?v=VF53Qjsvd-Y

 

Az Árpád-Házi Szent Erzsébet Gimnázium Kórusa harmadik rész: http://www.youtube.com/watch?v=VqbKyx59xdA

 

Az Árpád-Házi Szent Erzsébet Gimnázium Kórusa negyedik rész: http://www.youtube.com/watch?v=zmeOp8Jx4Fo

 

Az Árpád-Házi Szent Erzsébet Gimnázium Kórusa ötödik rész: http://www.youtube.com/watch?v=-JGkAsAeyUo

 

A közelgő karácsony szellemében kérünk benneteket, hogy lehetőségeitek szerint ismét támogassátok Alumni közösségünknek ezt a gyűjtési akcióját, hiszen -amint már tudjátok- a MaJA projekten keresztül szeretnénk átmenteni volt alma materünk szellemiségét a jövőbe.

  

A gyűjtés ezúttal 1095.- (ezer kilencven öt) Euróval indul, mely összeget október 22-én, a parlamenti ünnepség után rendezett esti banketten, árverezés útján gyűjtöttümk össze. Az árverezésre került objektumok alkotóinak (Kása Béla, Tolvaly Ferenc, Maczky László, Benkő Sándor, Stefanovszkí András, Botond Béla, Müller György, Filótás Tivadar) ezennel is hálás köszönetünket fejezzük ki.

 

A székely és csángó, továbbtanulni akaró, magyar gyermekek nevében előre is köszönjük nagylelkű adományaitokat és kívánunk reményteli ádventi napokat mindannyiótoknak'

 

Az Alumni e.V. MaJA projekt koordinátora,

Diego-Fedor Alíz (Kastl 1968)

Caracas/Budapest

 

P.D.: Október 16-án a Csángóföldre utazván, Dr. Ballok Jolán görgényüvegcsűri orvosnővel személyes felmérő látogatást tettünk Berszán atyánál. Megismertük az iskola és a kollégium működését, az ott uralkodó szellemiséget, és nem utolso sorban a sok-sok szükségletet. Erről a látogatásról is csatolunk egy képet.