Jubileumi világtalálkozó Kastlban


 

Kedves Kastlisok!

 

Lecsengett a II. Burg Kastl Jubileumi Világtalálkozó, de maradnak az emlékek!

Beszámolóként közzé tesszük a rendezvényről szerkesztett sajtóközleményt, melyet számos magyar és külföldi médiának küldtünk el.

KÖSZÖNET mindazoknak, akik munkájukkal, jelenlétükkel gazdagították ezt a szép és tartalmas eseményt!

 

A Burg Kastl-i Németországi Magyar Gimnázium egykori diákjai második jubileumi világtalálkozójukat ünnepelték Kastlban 2013 pünkösdjén.

 

Hat évtized háromszáz volt diákja találkozott az idei pünkösdi hétvégén a kastli vár belső udvarában és refektóriumában. Öt kontinensről érkeztek, hogy emlékezzenek a történelmi vár falai között átélt diákéveikre.

 

A Magyar Gimnázium öregdiák egyesülete, a „Burg Kastl ALUMNI e.V.“ 2008 után immár másodszor hív meg minden volt diákot, tanárt és az iskola barátait erre a jubileumi rendezvényre. A szervezők és a résztvevők – az iskola hét évvel ezelőtt történt bezárása ellenére- ezzel az eseménnyel akarták feleleveníteni az évtizedes hagyományt: a pünkösdi hétvégén, egykoron a ballagások időpontja, ifjuságuk színhelyén ismét találkozni és tanuságot tenni Kastl-hoz való kötődésükről, ahhoz a településhez, mely annak idején mindnyájuk számára egy második otthont jelentett.

 

Már szombat délelőtt elkezdődött a régi diákok zarándoklása az „ő várukba“: várt és nem várt találkozások örömteljes jelenetei, szívből jövő ölelések, hangos üdvözlések és szapora beszélgetések sora jellemezte a nap első óráit.

 

Délután kettőkor himnusz és zászlófelvonással kezdődött a talákozó. Az Alumni vezetősége rövid beszámolót tartott az egyesület tavalyi munkájáról és jövendőbeli terveiről. A délután hátralévő része a baráti és osztálytalákozók vidám hangulatában telt el.

 

Kora este Lezsákné Sütő Gabriella alapító és Fantoly Gyula szakmai vezetésével a „Lakiteleki Kösöntyű Néptánccsoport“ táncosai és zenészei léptek fel a nagyszínpadon, a volt diákokból és sok falubeli látogatóból álló közönség előtt. A régi híres kastli tánccsoport jelenlévő tagjai se voltak restek és a színpadra perdülve megmutatták, hogy a hosszú „absztinencia“ ellenére sem felejtették el a Kastl-ban tanult táncokat. A műsor után következő táncház vidám dalolás, zenélés és persze táncolás keretében késő éjszakáig tartott.

 

Az éhséget és a szomjat a Heigl család csillapította mindenféle bajor finomságokkal, míg a magyar konyha ínyencségeiről a Müller család standja gondoskodott.

 

Pünkösd vasárnapján, váratlan gyönyörű napsütéses időben került sor a középkori vár belső udvarában a rendezvény ünnepi műsorára. Diegoné Fedor Aliz, a Burg Kastl Alumni egyesület elnöke, valamint Stefan Braun Kastl-i polgármester és Reinhold Strobl bajor parlamenti képviselő köszöntötte az ünneplő közönséget. Díszvendégek voltak Dr. Czukor József, Magyarország németországi nagykövete Berlinből, valamint Tamás Mydlo müncheni főkozul és Dr. Ódor László, a stuttgarti Balassi Intézet igazgatója. Dr. Czukor József nagykövet úr szintén üdvözölte a közönséget, majd az iskola történelmi szerepét méltatva annak a reménynek adott kifejezést, hogy a jövőben ismét elképzelhető lesz egy magyar iskola létrehozása Németországban.

 

Az ünnepi műsor folyamán az Alumni vezetősége kiemelte a Lakiteleki Népfőiskola szerepét az iskola tárgyi hagyatékának letéteményezésében és megköszönte Lezsák Sándor parlamenti alelnök úrnak és családjának a lehetőséget, hogy a Népfőiskolán működő Emigrációs Emlékgyűjtemény keretein belűl létrejöhessen a „Burg Kastl Emlékszoba“. Ez a kis múzeum őrzi annak a nevelő és oktató munkának az emlékét, melyet áldozatkész menekült pedagógusok végeztek a második világháború után közel hét évtizeden keresztül, először a Burg Kastl-i gimnázium elődiskoláiban (Passau-Waldwerke, Niederaudorf, Osterode, Lindenberg, Bauschlott), majd 1958 ás 2006 között a kastli várban

 

A nagytemplom déli harangjai, akárcsak negyvennyolc éven keresztül, most is ekuménikus istentiszteletre hívták a jelenlévőket. Katolikus részről Msgr. Molnár Ottó grázi prelátus és protestáns részről Csákváry Dániel református lelkész koncelebrált. Molnár Ottó atya különös örömmel vette a meghívást erre az alkalomra, lévén, hogy ő maga is Kastlban érettségizett negyvenkét évvel azelőtt.

 

Noha ez a pünkösdi hétvége főleg az örömteljes viszontlátásokról, az internátusban töltött sok esetben ötven évre visszanyúló nosztalgikus emlékekről szólt, számos gondolatok és elképzelések hangzottak el a vár jövőjével kapcsolatban: szóba került a néhai magyar gimnáziumnak egy esetleges, korszerű újraindítása, melynek létjogosultságát az a tény igazolná, miszerint az utolsó években a gazdasági krízis következtében több ezer magyar család vándorolt ki Németországba, átmenetileg egy új hazát és jobb megélhetési lehetőségeket keresvén. Sokan visszaemlékeztek saját sorsukra, amikor évtizedekkel korábban főleg politikai okokból kényszerültek el Magyarországról. Annak idején ebben a kicsiny, történelemmel teli kis Oberpfalz-i községben egyszer már szeretettel fogadták be a magyarokat, akik aztán egy elismert német érettségivel a legjobb előfeltételekkel indulhattak el életútjukra. Manapság a volt Németországi Magyar Gimnázium közel négy ezer egykori diákja él szerte a világon, a mai napig is „kastlisoknak“ nevezve magukat. Ezáltal aztán Kastl-t is világszerte ismertté teszik. .

 

A jubileumi találkozó vasárnap délután fejeződött be. A résztvevők –sokan könnyes szemekkel- azt ígérték egymásnak, hogy öt év múlva, 2018 Pünkösdjén, ismét találkoznak Kastlban!

 

Kastl, 2013 májusában

 

Burg Kastl ALUMNI e.V. elnöksége

 


 

Fedor Aliz (Kastl,1968), a Burg Kastl  ALUMNI e.V. elnökének ünnepi beszéde a II. Jubileumi Találkozón

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves kastlisok!

 

Egy már évek óta bezárt, nem működő intézmény jubileumi ünnepségén köszöntő beszédet mondani nem könnyű feladat, legalábbis nekem nem tűnt annak, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon mit kellene-illene- a mai napon szavakba foglalni, amit aztán mindnyájan  jó szívvel hazavihetnénk emlékbe a mai napról. Méltassam volt alma materünk nevelési-oktatási erősségeit? Beszéljek történelmi jelentőségéről, az emigrációban betöltött szerepéről? Esetleg humorizáljak az itt töltött iskolaévek diákcsínyjeiről?

Mindezt szívesen meg is tettem volna, de 1) erről már sokat olvastunk, hallottunk az elmúlt években, 2) nem beszélhetnék mindenkinek a szíve-szája szerint, hiszen mint mindenről az életben, a Burg kastl magyar gimnáziumról is különböző tapasztalatokból fakadó, különböző vélemények alakultak ki az összdiákság, a volt nyugati emigráció, az óhazai közvélemény berkeiben.

És ekkor csak úgy véletlenül rátekintettem az ALUMNI logójára: Pesthy Gábor Stuttgartban élő volt iskolatársunk  művészi grafikája piros-fehér-zöldben varázsolja elénk a kastli vár sziluettjét, alatta pedig az ALUMNI mottója olvasható: „Magyar Örökség a Jövőért”. Egy pillanatra elállt a lélegzetem: itt volt a szemem előtt az inspiráló jel és nem vettem észre. Innentől kezdve peregni kezdtek a gondolatok, és most szeretettel és tisztelettel arra szeretnélek kérni mindannyiótokat, kedves kastlis iskolatársaimat és vendégeinket egyaránt, kísérjetek el a gondolatok kifejtésében, legyetek aktív résztvevöi ennek a folyamatnak, hegyezzétek füleiteket és élesítsétek elméteket, majd aki erre igényt tart, foglalja röviden írásba konstruktív észrevételeit és küldje el a következő napokban az Alumni e-mail címére.

Tehát: „Magyar Örökség a Jövőért”.  Mottónkban a Magyar Örökség kifejezés nyilvánvalóan a 2010-ben elnyert Magyar Örökség Díj érdembeli fontosságát kívánja megörökíteni. Azaz nem egy levegőből elkapott, alumnis-fantázia szülte kifejezésről van szó, hanem egy kézzelfogható realitásról: 2010 óta a Németországi Magyar Gimnázium, tehát a Burg Kastl iskola és annak előd-iskolái (…….) hivatalosan a Magyar Örökség része és ez által a magyar szellemi múzeum méltó tagja. Ezért a kitüntetésért most és innen ismételten köszönetünket  fejezzük ki a Magyar Örökség Alapítványnak, valamint a Lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak, amiért volt alma materünk tárgyi örökségét befogadta, hogy méltó módon ápolhassuk és gyarapíthatsuk a Burg Kastl Emlékszoba falain belül.

No de ha „örökség”, akkor az a múlt felidézése, és ha nem lépünk tovább belesüppedünk a nosztalgiázás szép, de nem feltétlenül hasznos élményeibe. Ezért céloz mottónkban a múlt nyílegyenesen a „jövő” felé,  azért Magyar Örökség a Jövőért!

Múlt és jövő! Metaforaként ez a két fogalom sokszor mint egy folyó két partja jelenik meg az agyunkban, és tudjuk, hogy a HÍD fogalma nélkülözhetetlen a két part közötti átjárhatóság érdekében.

Kedves ünneplő közönség! Úgy érzem hogy gondolataink kifejtésében máris elérkeztünk a lényeghez. HÍD nélkül nincs járható út két part között, ebben az esetben a múlt és a jövő között. Jelenlétünket ma és itt eme vár falai között nem lehet a véletlennek tulajdonítani, mindnyájan érezzük, hogy valami van, ami még él, ami ma mindnyájunkat ide hozott s ez, kedves hölgyeim és uraim, kedves fiúk és lányok, aligha lehet más mint Kastl szellemisége, melynek  mi   kastlisok vagyunk a megtestesítői. Így kerekedik ki egyszerre csak az a gondolat, hogy a Burg Kastl Alumni közösség, azaz a régi diákok összesége hivatott a HÍD szerepének a betöltésére a kastlis múlt és a kastlis  jövö között.

A múlt fogalmával általában nincs problémánk, könnyen megfogalmazható. A mi esetünkben az iskola 1945-be visszanyúló, 1958-ban a kastli várban megszilárdult múltjáról van szó: magyarság mentő és hagyományörző történelmi szerepéről, nemzeti-keresztény oktatási és nevelési filozófiájáról, majdnem 4 ezer magyar gyermek és fiatal magyar és európai vagy világpolgári öntudatáról, a vár majdnem öt évtizedes lakóinak minden pozitív és negatív megnyilvánulásáról.

A jövő megfogalmazása már bonyolultabb és természetesen a mi feladatunk. A jelenlegi Alumni Vezetőség részéről az elmúlt esztendőben nem kevés törekvés történt eme jövő megfogalmazására, sőt megformálására: A MaJa –Múlt a Jövőért jótékonysági Akció keretén belül HIDAT építünk volt iskolánk szellemiségében  határontúli magyar iskolákhoz. A már meghirdetett KastlNet gyermekeink generációjára szeretné kiterjeszteni baráti kapcsolatrendszerünket, melyből nem kevesen profitálhatnának társadalmi, kulturális, vagy akár gazdasági téren is. A HÍD a Hazatéréshez címmel fémjelzett terveknél pedig segítőtársak vagyunk az iskola újraindításán munkálkodó magán és hivatalos személyek  törekvéseiben.

Kedves kastlisok, eme gondolatok jegyében szeretnélek benneteket felkérni a kastlis HÍD építésére, erősítésére. Legyen Burg Kastl szellemisége a híd a múlt és a jövő generációja között, Magyarország és Németország, de akár a világ bármely országa között is, az otthon élők és a külhoni magyarok között és természetesen továbbra is közöttünk, kastlisok között.

Akit ennek a gondolatnak a gyakorlati kivitelezése mélyebben érdekel, máris felkére, hogy keresse fel bennünket az Alumni asztalnál, a vezetőségi tagok készségesen állunk rendelkezésetekre további információkkal.

A sikeres HÍD építés reményében kívánok az Alumni vezetősége és a magam nevében további vidám és tartalmas világtalálkozót, felejthetetlen osztálytalálkozókat és sok-sok további kastlis együttlétet tengeren innen, tengeren túl.

Köszönöm figyelmeteket!

 


Iskolánkról a Kossuth Rádióban a jubileumi találkozó előtt!

A Magyar Rádió Kitekintő (május 8, élő) és Vasárnapi Újság (május 19, Pünkösd) adásaiban 20-25 percen keresztül nyilatkoztunk Burg Kastlról és a pünkösdi találkozóról. (Fedor Aliz, Almay Béla, Jókay Károly) 

http://k005.kiwi6.com/hotlink/d70k2q6w7w/13051519-burgkastli-fedor-aliz-almay-bela-jokay-karoly.mp3

 

Kossuth Rádió "Belépő" 2013. május 8-i élő adásának linkje, Fedor Alizzal készült interjúval!

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/belepo-130312/belepo-punkosdi-vilagtalalkozo-%28elo-videokozvetites-1800-1915%29.html

 

Jeney Attila a Burg Kastli Világtalálkozóról készített műsora:

http://mailbomb.hu/hortobagy/Burg%20Kastl%20Vilagtalalkozo/

 

A jubileumi találkozónkról készült Duna TV film:

http://www.youtube.com/watch?v=RpqzKvIBsZM

 


Jeney Attila felvételei


Molnár Linda felvételei


Demeter Tamás fotói


3. és utolsó Hírdetmény 13.05.2013

 

55 éves a Burg Kastl-i Magyar Gimnázium!

 

JubileumiÜnnepség2013Pünkösdmájus 18./19.

 

II. voltkastlisokvilágtalálkozója  -  Burg Kastl

 

Kedves volt kastlisok! (volt diákok + nevelök + tanárok)

Kedves barátai és támogatói a volt Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak!

 

Pár nap mulva találkozunk Kastlban!

Több mint 250-en jelezték már írásban + szóban részvételüket!

A meteorologusok csuda szép napos és meleg idöt jósoltak a Pünkösdi hétvégére!

Már sütik a kolbászt és fözik a pálinkát a benti udvarban! Begurították a várba a boros és sörös hordókat.Kezdödhet az ünnepség!

 

Várunk Benneteket szombat reggel 10 órától az árkádok felöli bejáratnál. A belépö befizetése után karkötövel és Burg Kastl diák igazolvánnyal igazolva vár Rátok egy dús, színes és változékony müsor egész vasárnap délután 17 óráig. A belépö dijjal fedezzük szervezési költségeinket (bér, kaució, biztosítás, villany, berendezés, engedélyeztetések) – a többletet továbbítjuk az ALUMNI MaJa jótékonysági alapnak.

 

Belépödíj:

Személyenként:      10.- Euro  (szombat+vasárnap)                 5.- Euro  (vasárnap)

Családok:                 15.- Euro  (szombat+vasárnap)               10.- Euro (vasárnap)         

 

(Majdnem) VéglegesMüsor:

 

Szombat, 2013 május 18.   10:00 – 24:00 

Belsőudvar + nagyebédlő

 

10:00-töl        Jelentkezés, belépő (árkádok bejáratánál)

12:00              Ebéd a belső udvarban

14:00              Megnyitó: Zászlófelvonás, Himnusz, Köszöntők

16:30              ALUMNI: múlt – jelen – jövő

17:30              Osztályok egyenkénti felszólítása és beszámolói

                        Dia + Filmvetítés 5 évtízed történetéből

20:00              A Lakiteleki „Kösöntyű” néptáncegyüttes fellépése - Lezsák Gabriella

21:00              Táncház, zene, ének, anekdoták, beszélgetések

 

Vasárnap, 2013 május 19.    10:30 – 17:00 

Belsőudvar + nagyebédlő

 

10:00              Belsö udvar megnyítása korán kelöknek

10:30              Jubileumi ünnepi beszédek: Ballag már a vén diák

12:00              Ökumenikus mise/istentisztelet  a vártemplomban

                        Molnár Ottó  +  Csákváry Dániel  -  Orgona: György Levente

13:00              Ebéd a belső udvarban

                        Osztálytalálkozók – Film- és Diavetítés

14:00              ALUMNI asztal

15:00              Volt kastlisok néptánc fellépése – Müller György  

17:00              Végszó és búcsu: Zászlólevonás          

 

Különféle ételek – italok a belsö udvarban kaphatóak                                      

 

Felhívások: FONTOS és SÜRGÖS!!!

 

1)    Keresünk önkénteseket akik szombat + vasárnap besegítenének a fel- és leépítésben, a jelentkezésnél, a különbözö étel +ital kiszolgálásnál (garantált borravaló ellenében!)

2)    Keresünk önkéntes filmezöket és fényképészeket, akik saját camcorder-jükkel+ fényképezögépjükkel dokumentálnák a két napos ünnepséget! Minél több és különbözö anyag jön be, annál színesebb és változatos lesz a tervezett dokumentációs film, amit készíteni szándékszunk!

3)    Ha valaki helyet tud kocsijában valaki másnak biztosítaniKastlba (Mitfahrgelegenheit) jelezze nekünk a kastlalumni@googlemail.com alatt.

 

Jelentkezzetek a bejelentkezésnél vagykastlalumni@googlemail.com alatt

 

Kastl község sátorozási lehetöséget is nyújt a fenti uszoda melletti térségen (jelentkezni kell a városházánál legkésöbb péntekig  www.kastl.de) Mosdás és WC az uszodában a sátorozóknak.

 

Szeretettel várunk a Burg Kastl ALUMNI egyesület nevében,

 

Az Elnökség

Fedor Alíz                             Szilágyi Zoltán                    Tarnai László          

 

A Szervezö Bizottság

Szilágyi Zoltán  +  Schmidt Károly  + Szilágyi Zsuzsa  + Katona Ágnes

 

................................................................................................................

 

55 éves a Burg Kastl-i MagyarGimnázium!

 

Jubileumi világtalálkozó Kastlban

Pünkösd - 2013május 18./19.

 

 

Kedves volt kastlisok, volt diákok, nevelők, tanárok,

Kedves barátai és támogatói a volt Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak,

 

a 2008 Pünkösdjén rendezett Burg Kastl 50 éves Jubileumi világtalálkozó sikerélménye késztetett minket, hogy, az osztályok érettségi találkozóinak mintaképére, öt évente világtalálkozót rendezzünk volt Alma Materünk területén. Már csak azért is, hogy kapcsolatban maradhassunk és tovább építhessük világátfogó hálózatunkat.

 

Ezennel szeretettel meghívunk Benneteket, az iskola volt diákjait, nevelőit, tanárait, barátait és támogatóit, hogy együtt ünnepeljük a múltat és közösen tervezzük a jövőt, elsősorban egyesületünk további aktivitásait és támogatási akcióit.

 

Meghívásunk szól gyerekeitek, unokáitok, nem kastlis élettársaitok és barátaitok számára is, akikkel biztos szeretnétek megismertetni fiatalságotok „ színhelyét“: ezért külön több-nyelvű (magyar-német-angol) programot is szeretnénk számukra rendezni.

 

Változatos és egyben hagyományos program vár Rátok:

 

  • Találkozás a “köpködőn”, a belső udvarban, a lányinternátuselőtt vagy lent a faluban (Egyes, Ruder,...)
  • Régidiákokfocimérkőzése
  • Néptánc próba és -bemutató a belső udvari színpadon - Táncház
  • Ökumenikus Istentisztelet a vártemplomban
  • Jubileumi ünnepség régi diákjainkkal, volt tanárainkkal, díszvendégeinkkel
  • Osztálytalálkozók és beszámolók a belső udvari színpadon
  • Burg Kastl ALUMNI Egyesület beszámolója és jövőbeliterveiésakciói
  • Kiállítás - Anekdóták – Versek –  Történetek – Eszmecserék – Hálózatkiépítés
  • Előadások – Workshop-ok
  • Étel/Ital

 

Ha valamilyen ötletetek van, amivel rendezvényünket színesebbé, értékesebbé és változatosabbá tudnánk tenni, kérlek írjátok meg nekünk.

 

Várjuk visszajelzéseiteket!

 

Iratkozzatok már most fel a honlapunk listájára, hadd lássák a többiek is, hogy ki lesz Kastlban 2013 Pünkösdjén! Rendszeresen számolunk be a rendezvény haladásáról a honlapon! 

   

Ne felejtsetek el időben szállást foglalni. Már elindult a szobafoglalás, de még vannak Kastlbanés a közvetlen környéken is, szabad szobák, „Ferienwohnung“-ok és kiadó lakások, amelyeket a következő linkeken találhattok meg:

 

www.kastl.de

www.kastl.de/wohnen.php

www.amberg-sulzbacher-land.de

www.amberg-sulzbacher-land.de/artikelliste/kategorie/prospekte.html

www.amberg-sulzbacher-land.de/unterkunft-finden.html

www.neumarkt.de

www.neumarkt.de/de/tourismus/uebernachten.html

www.nuernberg.de

www.nuernberg.de/internet/portal/reiseziel/hotels.html

www.hrs.de 

www.trivago.com

www.tripadvisor.com

 

Kastl sátorozási lehetőséget is nyújt a fenti uszoda melletti térségen (jelentkezni kell a városházánál).

 

2008-ban 600-nál többen jöttünk össze; 2013-ban reméljük többen leszünk!

Éljünk Éva néni szavaival, aki 2008-ban azt írta nekünk:

 

BECSUKOTT A BURG KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUM ???? 

HÁT NEM CSUKOTT BE, HANEM KINYITOTT!

 

Szeretettel várunk a Burg Kastl ALUMNI Egyesület nevében

 

Fedor Alíz                            Szilágyi Zoltán                   Tarnai László         

Elnök                                            Alelnök                             Pénztáros

 

..................................................................................................................

 

2. Hírdetmény 28.03.2013

 

55 éves a Burg Kastl-i Magyar Gimnázium!
Jubileumi Ünnepség 2013 Pünkösd május 18./19.
II. volt kastlisok világtalálkozója - Burg Kastl

 

Kedves volt kastlisok! (volt diákok + nevelők + tanárok)
Kedves barátai és támogatói a volt Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak!

 

Az első 2012 decemberi hirdetményünket illetve körlevelünket követően, sokan közületek jelentkeztek és már jelezték részvételüket a Pünkösdi Jubileumra! Eddig több mint 150 jelentkező van és naponta érkeznek be új résztvevők nevei az ALUMNI honlapjára vagy más fórumokra (facebook, Stay-Friends). Rendszeresen aktualizálni fogjuk honlapunkon a résztvevők névlistáját, hogy talán azokat is részvételre bírhassuk, akik eddig még nem döntötték el részvételüket.

 

Szervezés:

 
Már nagyban folyik a rendezvényszervezése. Nem is olyan könnyű beszerezni az összes, egy ilyen alkalomra szükséges engedélyt!
Rendszeresen állunk összeköttetésben Braun úrral, Kastl polgármesterével, aki mindenben segítségünkre van és örömmel támogatja Jubileumi Ünnepségünk megrendezését a várban!
Kezdjük azzal, hogy idén, miután az AVICENNA College már nem bérlője a volt kolostori épületnek, a Regensburgban lévő bajor államingatlan központjától kellet engedélyt kapnunk, a belső udvar és a nagy ebédlő (refektórium) használatára Pünkösdi rendezvényünk alatt. Ezt sikerült nekünk megszereznünk, azonban első alkalommal egy (nem éppen csekély) használati bér és kaució ellenében.
A különböző engedélyek (étel, ital kiszolgálás fent a várban, tisztítás, WC, áram, víz) és rendezvényi biztosítások is költségekkel járnak. Ebből kifolyólag ez alkalommal is egy „belépődíjat“ fogunk elkérni, hogy rendezvényünk finanszírozását biztosíthassuk.

 

Belépödíj:

 
Személyenként: 10.- Euro (szombat + vasárnap) 5.- Euro (vasárnap)
Családok: 15.- Euro (szombat+vasárnap) 10.- Euro (vasárnap)

 

Müsor:

 
Pillanatnyilag a két nap változatos programján dolgozunk. Szeretnénk már most közzétenni programunkat, hogy minden egyes osztály saját osztálytalálkozói elképzelését ehhez a vázlathoz azonosítsa. Nagyon örülnénk, ha változatos és egyben hagyományos műsorunkkal sikerülne Mindnyájatokat maradásra késztetni fent a várban, a belső udvarban.

 

Programvázlat:

 

Szombat, 2013 május 18 12:00 – 24:00 Belső udvar + Nagy ebédlő

 

10:00 - 19:00 Érkezés, jelentkezés
14:00 - 14:15 Köszöntő + Zászlófelvonás + Himnusz
14:15 - 15:30 ALUMNI beszámoló: Múlt – Jelen - Jövő
15:30 - 17:30 Osztálytalálkozók / Egyes osztályok beszámolója 1958 - 2006
17:30 - 18:30 ALUMNI – információsasztal I
17:30 - 24:00 Diavetítés - 5 évtized képei
17:30 - 18:30 volt kastlisok népitánc próbája + fellépése - Müller György
18:30 - 19:30 a Lakitelek-i Kösöntyű együttes fellépése – Lezsák Gabriella
19:30 - …. Táncház, Zene, Tánc, Ének, Anekdoták, Történetek ….

 

Vasárnap, 2013 május 19 10:30 – 17:00 Belső udvar + Nagy ebédlő

 

10:30 - 12:00 Jubileumi Ünnepség: Ünnepi beszédek + Vers + Zenebetétek
12:00 - 13:00 Ökuménikusmise / Istentisztelet
13:00 - 17:00 Osztálytalálkozók – Film- és Diavetítés
14:00 - 15:00 ALUMNI – információsasztal II
15:00 - 16:00 volt diákok néptánc próbája + fellépése – Müller György
16:00 - 17:00 a Lakitelek-i Kösöntyű együttes fellépése – Lezsák Gabriella
17:00 Végszó és búcsú - a viszontlátásig, Zászlólevonás

 

Felhívások:

 
Ha valamilyen ötletetek van, amivel rendezvényünket színesebbé – értékesebbé – változatosabbá tudnánk tenni, kérlek írjátok meg nekünk, hogy beleiktathassuk a műsorunkba! Várjuk visszajelzéseiteket – hozzáfűzéseiteket – elképzeléseiteket!

Keresünk önkénteseket (volt kastlisok vagy akárki más résztvevő), akik szombat + vasárnap besegítenének a fel- és leépítésben, a jelentkezésnél, a különböző étel + ital kiszolgálásnál segítenének (garantált borravaló ellenében!)

 

Szállás:

 
Ne felejts el időben hálóhelyet foglalni magadnak, családtagjaidnak, barátaidnak! Már elindult a szobafoglalás! Ritkulnak már a szobalehetőségek magában Kastlban a közvetlen környéken van még bőven.

Hálólehetőségek, amelyeket a következő linkeken találhatsz meg:

Kastl község sátorozási lehetöséget is nyújt a fenti uszoda melletti térségen (jelentkezni kell a városházánál).Mosdás és WC az uszodában a sátorozóknak.

Szeretettel várunk a Burg Kastl ALUMNI egyesület nevében,

 

Az Elnökség
Fedor Alíz, SzilágyiZoltán és Tarnai László

 

A Szervező Bizottság
Szilágyi Zoltán + Schmidt Károly + Szilágyi Zsuzsa + Katona Ágnes
+ Kolhanek László

 

 

 

Eddigi bejelentkezők:

 

Aba István
Adler Stephanie
Andrae Éva
Baki Miklós
Bakos Ildikó
Balázs Ferenc
Balla Péter 
Barany Franz 
Baranyai Zoltán
Bede Borbála 
Berdefy Lilian
Berki Mário 
Bihari Judit 
Biró Edit 
Bogár Dorottya 
Bollendorf Susanne
Bor Ágnes
Both Tünde
Buzás Oszkár
Christensen O. Rita 
Csaba Dani
Csákvári Dániel
Cserháti Benjamin 
Cseri Beáta
Cyn Thia 
Czibulás Gábor
Czibur Lupica Éva 
Czibur Riggen Liz 
Czigány Hedvig 
Devenyi Marian
Dezasse Miklós
Dóry Csaba
Dr. Gutay László
Dr. Gutayné Éva
Dzelic Seherezáda
Éber Béla
Engler Erika 
Faflek Éva
Faller Zsuzsa
Fanni László
Fedor Alíz
Fehér István
Fekete Julia
Fischer Imre
Flégler Judith
Fodor László
Fröschle Brigitte
Galambos Csaba 
Gelléri Emil
Giese Judith
Giese Thomas
Gutay Csilla
Habermann Hajnalka
Hefty György
Holczinger Anna
Holényi Imre 
Hope Marks Colette
Hubbes Helga
János Kriszta
Jókay Károly
Kalotay Kristóf
Katona Ágnes
Kis Katalin
Kolhanek László
Kollarits Mary
Körbl Schenk Gigi 
Kovács Pál
Kövesdi Claudia
Kozsár Alexander
Labady Milan 
Löw Lajos
Lovász János
Luksch Eszter
Mader Dávid 
Magyar Piroska 
Makránczy Attila
Martusz Judith
Mayer Mark J. 
Merkler Eduárd
Mesin Éva
Mészáros Péter
Methner Réka 
Miklovich Tamás
Morvai Éva
Mottl Szilvia
Muth Emöke
Nádházy Éva
Nemes Nóra  
Németh János Johnny
Németh Tamás
Novak Victoria Irene 
Nyikos Ernö 
Olajos Zoltán 
Pajor István 
Pajor László
Pap Zoltán
Papp László
Patocs András
Petik Hedvig 
Puskely Anita
Raffay Zsanett
Ravenna David 
Sallay János
Schenk József 
Schlosser Viv
Schmidt Károly
Schorle Andreas 
Schröder Mathis
Sebok Eduárd
Sebök Emöke 
Sipos Miklós
Smith Nori 
Solymosi Péter
Spijker Csilla 
Szabadi Tibor
Szabados László
Szablinszky Erzsébet
Szatmári Nikolett 
Székely Csaba Sr 
Szekeres György
Szilágyi Zoltán
Szilágyi Zsuzsa
Szücs Levente 
Szucsányi Alpár
Takács (Müller) Gabi 
Tarnai László
Tasnádi Máté
Toth Viktoria 
Tóth Zoltán
Toussaint Daniela
Váradi Attila
Várdai Krisztina
Véber Swan Sándor
Vogl Attila
Vriens Marjon 
Wáczek István
Wickenburg Izabella 
Wieland Mária 
Zátonyi Johnson Susanna 
Zsigmond György

 

 

...............................................................................................................

 

 

Download
13.05.2013- Honlap - 3. Hírdetmény - 201
Microsoft Word Dokument 148.0 KB
Download
130512 Programm Pfingsten 1x.pdf
Adobe Acrobat Dokument 184.5 KB
Download
130512 Pünkösd Müsor 1x.pdf
Adobe Acrobat Dokument 190.9 KB