Magyar Örökség díj


A Magyar Örökség díj átadása - 2010.06.19. - Magyar Akadémia (fényképek: Benkő Sándor és Kása Béla)


 

 

Magyar Örökség a jövöért

Nagy örömmel tudatjuk, hogy a

 

Burg Kastl Magyar Gimnázium megkapta a

„Magyar Örökség díj”-at 

 

Díjátadó ünnepség 2010. június 19.-én, 11 órakor  

a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében                           

 

 

A Burg Kastl ALUMNI e.V. Elnöksége 2009 novemberében nyújtotta be a pályázatot a Magyar Örökség Európa Egyesületnek a Burg Kastl Magyar Gimnázium „Magyar Örökség díj”-jal való kitüntetésére.

 

Pályázatunkban rámutattunk arra, hogy a Burg Kastl Magyar Gimnázium 48 éven keresztül nem csupán egy nemzetközileg elismert érettségit nyújtott több ezer magyar diák számára, hanem ezen kívül a második világháború és az 1956-os forradalom következményeként külföldre menekült, továbbá a történelmi Magyarország utódállamaiból nyugatra került ill. a már külföldön született magyar fiataloknak adott otthont, ökumenikus keresztény és magyar szellemiséget, kultúrát és hagyományokat megőrző nevelést, amely hatékonyan hozzájárult a külföldre szakadt magyarság identitásának megtartásához. Így a Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak a történelmi Magyarország határain kívül létesített magyar intézmények között egyedülálló szerepe volt; az iskola összefogó szálai, a belénk ültetett magyarságtudat azt eredményezte, hogy diáktársaink Kastli tartózkodásuk után öt kontinens országaiban szétszórva aktív szerepet vállaltak és vállalnak ma is a magyar külhoni (régebben emigrációs) diaszpóra közösségi, hagyományőrző munkájában, mint pl. magyar egyesületek, egyházak, óvodák, cserkészet, tánccsoportok, ifjúsági, irodalmi- és kultúrkörök, stb. Végül rámutattunk arra is, hogy multikulturális életvitelünk mellett magyarságunk megőrzésének példája és tanulsága hozzájárulhat a mai magyarországi fiatalság identitásának keresésében is.

 

Nagy boldogsággal szeretnénk ezúton, minden volt kastli tanárunkkal és iskolatársunkkal azt az örömhírt megosztani, hogy többszörös próbálkozás után kitartó munkánk eredményeként 2010 júniusában sikerült, Burg Kastl, volt magyar gimnáziumnak fél évszázados nevelő tevékenysége elismeréséül a "Magyar Örökség díj”-at elnyernie. 

 

A „Magyar Örökség díj” (http://www.magyarorokseg.hu) célja, hogy kitüntesse azokat az értékeket, amelyek a múltban és a jelenben is hozzájárultak, hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, gazdagításához. A valódi szellemi, kulturális, tudományos, gazdasági értékek felismerése és felismertetése alapozza meg a jövőt; ez Széchenyi István iránymutatásából is következik:  „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni.” A „Magyar Örökség díj” -at a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc, 2000-től pedig Prof. Hámori József lett. A „Magyar Örökség díj” gondozását 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a Magyarság Szellemi Múzeumát. Néhány kiragadott példa az eddig kitüntetettek köréből: Antall József, Teleki Pál, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Márai Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Teller Ede, Kandó Kálmán, Balczó András, Egerszegi Krisztina, a labdarugó Aranycsapat, a gróf Széchényi Ferenc alapította Országos Széchenyi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum, az 1956-os Vízilabda Bajnokcsapat, Pannonhalmi Főapátság. A századik díj "a magyar nép Szent Korona iránti tisztelete" volt. A „Magyar Örökség díj” azért vált valódi értékké, mert független a mindenkori kormányzattól, a pártoktól, csak és kizárólag valódi értéket ismer el. Nem jár pénzdíjjal, hanem erkölcsi, morális elismerést jelent.

 

A díjátadó ünnepség 2010. június 19.-én 11 órakor lesz a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében,

1051 Budapest, Roosevelt tér 9

 

Nagyon örülnénk, ha minél többen eljönnétek erre a minden volt kastli diákot megtisztelő ünnepségre, amelyen volt alma materünk értékteremtő és magyarságmegőrző munkájáért bekerül a „magyar szellemi élet láthatatlan múzeumába”.

Szeretettel várunk benneteket.

 

 

Burg Kastl ALUMNI e.V.

 

Szilágyi Zoltán     Tarnai László

 


A Laudációt Jókay Károly(1983) mondta.


Burg Kastl Magyar Gimnázium (1958-2006)

 

Magyar Örökség Díj

 

A Burg Kastl Magyar Gimnázium 1958-ban nyitotta meg kapuit Bajorországban a második világháború után külföldre szakadt és az 1956-ban menekült magyar diákok részére. Az iskolát az akkori Német Szövetségi Köztársaság, a bajor tartomány, a helyi egyházi szervek és német segélyszolgálatok, továbbá a magyar szülők és emigráns szervezetek támogatták. Lelki és anyagi segítőihez tartoztak neves személyek is: Habsburg Ottó, a Pán-európai Unió elnöke, Alfons Goppel bajor miniszterelnök, Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása, a müncheni érsek és bíboros Josef Ratzinger, a Wittelsbach bajor hercegi család, és a Szabad Európa Rádió magyar munkatársai. Ez a gimnázium egyesítette a már részben 1946 óta Németországban és Ausztriában működő magyar iskolákat. 2006-ban az iskolát, ahol közel 4.000 magyar diák tanult az elmúlt majdnem 50 évben, anyagi okok miatt bezárták

 

A Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak a történelmi Magyarország határain kívül létrehozott magyar intézmények között egyedülálló szerepe volt.

 

A gimnázium a bajor kultuszminisztérium jóváhagyásával, a bajor tanterv szerint működött. A diákokat magyar nyelven, főleg magyar származású, szintén menekült oktatók, szaktanárok, szerzetesek és nővérek tanították. Iskolánk elődjét illetve a Gimnáziumot Ambrus Sztaniszló, Galambos Ireneus, Harangozó Ferenc, valamint Radics János atyák igazgatták a kezdeti és utána következő nehéz időkben. Az oktatás magas szinten és a nevelés az európai erkölcsi normák alapján történt. Az ökumenikus keresztény nemzeti szellem és a magyar identitás továbbadása - amelyben a külföldi magyar cserkészmozgalom is szerepet játszott - mindig súlyponti tényezők voltak. A tanulók a világ minden pontjáról érkeztek.

 

A Gimnázium bezárása 2006-ban a volt diákok eddigieknél nagyobb összefogását eredményezte, feléledt a Németországban bejegyzett Alumni egyesületünk. A gimnázium megmaradt tárgyi hagyatékát, pl. könyveket, érettségi tablókat, népi tánc kellékeket, évkönyveket, stb., részben határon túli magyar iskoláknak ajándékoztuk, részben pedig állandó kiállításokon mutatjuk be Kastlban és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány keretein belül. Alma máterünk története tehát nem fejeződött be

 

2010 október 24-én a Lakiteleki Népfőiskolával együtt közös ünnepséget szervezünk az Országházban, „Burg Kastl Magyar Gimnázium – magyar örökség a jövőért” mottóval. További céljainkhoz tartozik többek között a „Múlt a Jövőért” jótékonysági akció, amely anyagi és morális támogatást nyújt a határon túli régiókban élő rászoruló magyar diákoknak. Ennek keretében idén januárban tagjainktól gyűjtött 3.600 eurót adtunk át a munkácsi Szt. István Líceumnak.

 

Összefoglalva:

 

A belénk oltott magyarságtudatnak köszönhetően, diáktársaink öt kontinensen szétszórva aktív szerepet vállaltak, és vállalnak ma is, a magyar külhoni (régebben emigrációs) diaszpóra közösségi munkájában, pl. magyar egyesületek, egyházak, óvodák, cserkészet, tánccsoportok, ifjúsági, irodalmi- és kultúrkörökben.

Több volt diáktársunk komoly elismerést ért el a befogadó országokban, továbbá ma is aktívan vesz részt új hazája szakmai, tudományos és társadalmi életében.

Végül, az utóbbi években sok régi diák települt át, vagy vissza Magyarországra, ezzel teljesítve sokunk szüleinek, nagyszüleinek eredeti szándékát: a hazatérést egy szabad hazába.

Úgy gondoljuk, hogy kettős kulturális kötödésünk mellett, magyarságunk megőrzésének példája és tanulsága, megerősítheti a mai magyarországi fiatalság identitását is.

 

A „Magyar Örökség Díj” eddigi legmagasabb fokú elismerést jelenti volt iskolánknak, és nekünk is, volt diákjainak. Ezt az Örökséget szeretné a Burg Kastl ALUMNI mai munkájával a jövőnek is továbbadni.

 

A volt diákság, a tanárok és nevelők nevében: Köszönjük szépen!

 

 

2010. június 17.

 


Örökség díjas kultúrkövetek

 

Lázár Ádám újságíró, a BBC és a Szabad Európa Rádió egykori munkatársa

 

A második világháború után sok ezer magyar menekült élt a romba dőlt Németországban. Szétszórtan, falvakban, tanyákon, kisebb-nagyobb menekülttáborok rozoga fabarakkjaiba zsúfolva tengették nyomorúságos életüket. Ezek a magyarok már 1945-46-ban Passauban, majd Lindbergben, később Bauschlottban, Niederaudorfban és Osterodéban iskolákat alapítottak gyermekeiknek, ahol a tanítás magyar nyelven folyt. Ezek az iskolák azonban – amelyek átmenetileg otthont, tudást és magyar öntudatot adtak több száz menekült magyar fiúnak és lánynak – csupán ideig-óráig működtek. Sem az épületek, sem a tantestületek, sem az életben tartásukhoz szükséges finanszírozás nem volt állandó, akárcsak a fenntartásra szóló szándék.

 

Az 1956-os menekülthullámot követően ajánlotta fel a bajor kormány, hogy az addig csak ideiglenes otthonokra talált magyar oktatási intézmények egy helyen végleges otthont kapjanak. Nürnberg közelében, egy kis bajor falu mellett, festői vidéken, a Burg Kastl-i várban a volt bencés kolostort úgy korszerűsítették, hogy az megfeleljen egy iskola és egy-egy fiú és leány internátus követelményeinek. 1958-ban aztán megnyitotta kapuit Nyugat-Európa egyetlen folyamatosan működő magyar nyelvű gimnáziuma. 2006-ig, vagyis 48 éven át teljesítette küldetését.

Nézzük meg, kik alapították, kik finanszírozták, és kik tanultak ott.

 

Ez az iskola a vasfüggöny idején, a világháború és az 1956-os forradalom következményeként külföldre menekült, valamint a történelmi Magyarország utódállamaiból Nyugatra sodródott, az emigrációban szétszóródva élő családok számára jött létre. Magyar betűre, versre, történelemre tanította a gyerekeket, ökumenikus keresztény és magyar szellemiséget, kultúrát és hagyománykincset adott át nekik. Ez a nevelés hatékonyan hozzájárult a külföldre szakadt magyarság identitásának megőrzéséhez.

 

A hamar ismertté lett intézménybe tódultak az Argentínában, az Egyesült Államokban, Venezuelában, Angliában és a világ más országaiban született diákok. Közülük a legtöbben németnyelv-tudás (és sokan magyarnyelv-tudás) nélkül érkeztek. Voltak olyanok is, akiknek még a szülei sem voltak magyarok. Amikor aztán befejezték középiskolai tanulmányaikat, anyanyelvük mellett kiválóan megtanultak angolul, németül, a nem magyarok pedig népünk nyelvén is. Magyarul nemcsak beszélni – de érezni is megtanultak! És nem csupán érettségit, de olyan nevelést is kaptak, amelynek birtokában jó magyarok, jó európaiak, jó világpolgárok, és ami a legfontosabb, jó emberek lettek.

48 éves működése alatt mintegy 4000 diák járt Burg Kastlba. A fiatalok a kastli éveik után a világ öt kontinensének országaiban szétszórva aktív szerepet vállaltak és vállalnak a külhoni magyar diaszpóra közösségi, hagyományőrző munkájában, a magyar egyesületek, egyházak, óvodák, cserkészcsapatok, tánccsoportok, ifjúsági, irodalmi és kultúrkörök felépítésében, támogatásában és működtetésében. Multikulturális kötődésük mellett magyarságuk megőrzése példa és tanúság lehet a hazai fiatalság identitásának alakításában. Az egykori Burg Kastl-i Gimnázium sikere az időközben létrejött Európai Unió sikere is. Az iskolában a magyar mellett az európai jelleg volt vonzó.

 

A gimnázium csaknem ötvenéves működése alatt összegyűlt tárgyi hagyatékát, mint például a több tízezer kötetes könyvtárat, érettségi tablókat, néptánckellékeket, évkönyveket részben a határon túli magyar iskoláknak ajándékozták, részben állandó kiállításon Kastlban és a Lakiteleki Népfőiskolán mutatják be. Ezzel a sajátos, történelmünkben egyedülálló oktatási intézménnyel, annak múltjával érdemes lenne részletesebben foglalkozni, diákjairól, azok karrierjéről, sikereikről, olykor tragédiáikról beszámolni. A magyar kultúraőrző törekvés kimeríthetetlen, mindmáig feltáratlan, feldolgozatlan tárháza ez a gimnázium és annak egykor volt diákserege. Élettörténetük, kastli éveik, az alma mater sugárzása, az, hogy a volt diák ma minek érzi magát, köteteket tenne ki. A Kastli Öregdiákok Szövetsége ez év október 24-én Budapesten, az Országházban a Lakiteleki Népfőiskolával közös ünnepséget, megemlékezést szervez Burg Kastl Magyar Gimnázium – a magyar örökség része mottóval. A szövetség céljai közé tartozik a Múlt a jövőért jótékonysági akció, amely anyagi és morális támogatást nyújt a határon túli régiókban élő rászoruló magyar diákoknak.

 

Minden évben számtalan személyt és intézményt jelölnek a rangos-veretes Magyar Örökség Díjra. 2010-ben ezek közül az egyik a Burg Kastl-i Gimnázium. Az idén 65 éve, hogy megszületett létrehozásának gondolata. De nem a kerek évszám teszi ezt a történetet különösen fontossá. Sokkal inkább az, hogy négyezer olyan diák fordult meg falai között, aki egész életére a magyar kultúra diplomatája, a magyar örökség hordozója lett a világban.

 

Burg Kastl legendás szellemi műhelye majd fél évszázados működésével megszolgálta az elismerést. Méltán érdemelte ki a minap megkapott Magyar Örökség Díjat.

 

Lázár Ádám

 

http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/orokseg_dijas_kulturkovetek.html

 


Éva néni köszönő levele


Kedves Zoltán, szívből jövő gratulációmat, örömömet, elismerésemet küldöm Neked, s Nektek ehhez a nagy sikerhez: a Magyar Örökség Díjának megkapásáért. Hihetetlen nagy munka lehetett. Mi kívülállók el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi idő, energia állhat mögötte.

 

A magam s az egykori tanártársaim nevében is őszinte s igaz köszönetemet szeretném ezúton kifejezni. Büszkék lehettek rá!!!! Gondolataimban Veletek leszek a Magyar Tudományos Akadémián az átadási ünnepségen. Remélem, csináltok fényképeket is s majd a Laptopon keresztül mindnyájunkhoz eljutnak azok.

 

Más: (Alíznak már irogattam erről: egy esetleges terv jövő pünkösdre). Budapestről indul két vonat Erdélybe: a SZÈKELY GYORS és a CSÌKSOMLYÒI EXPRESS. Az első, északi irányból, Miskolc felől közelíti meg Csíksomlyót, a második Arad-Brassó irányából jut el oda. Mind a kettőt történelmi, múzeumi mozdony húzza, zászlókkal, történelmi képekkel kifestve, stb. és persze, express és gyors nevük ellenére csak "történelmi" tempóban haladnak, döcögnek. Közben sok állomáson megállnak, ahol a síneken ülő helybeliek várakoznak a zarándokokra fínom enni-inni valóval. Már messze az állomástól kegyetlenül sipolnak, dudálnak a mozdonyok, jelezve közeledésüket. Aztán Gyimesbükk a további cél, -csodálatosan szép hely az egykori Rákóczi vár romjaival.

Aztán a végcél fel a Kárpátokra az ezeréves határhoz. S persze, mind a két vonat megtöltve vidám, történelmien kalandvágyó magyarokkal a világ minden tájáról.

 

Tetszene Neked az idea????? Gondolom, nagyon idejében (talán már holnap) kéne jelentkezni a helykapás miatt. De hol kell keresni a MOZDONYVEZETŐT ???

Talán Márton Zsolt tudna segíteni. Vagy: június 6.-án volt a Duna TV-ben erről egy 34 perces adás, Farkas Katalin rendező és Varga János operatör rendezésében. Talán itt is lehetne kezdeni az érdeklődést.

Ne haragudj Zoltán, hogy jelenlegi töméntelen sok tennivalód közepette evvel a távoli gondolattal zavarlak. Ki tudja, élek-e még jövő pünkösdkor? És nem árt, ha rögzítve van Nálad ez a gondolat.

 

Sok szeretettel Éva néni

 

Ps. A "Székely gyors" a Maros és az Olt völgyében halad délről északi irányba.

 


Download
M E G H Í V Ó
M E G H Í V Ó A MAGYAR ÖRÖKSÉG KITÜNTETŐ CÍMET BIZONYÍTÓ OKLEVELEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA
mod_meghivo_0619.pdf
Adobe Acrobat Dokument 126.9 KB

Download
„Magyar Örökség díj”
PÜhonlapon_(3).pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.4 KB

Download
MÖD Laudáció (rövid)
100618_rovid_laud_4.pdf
Adobe Acrobat Dokument 111.6 KB

Kommentare: 10 (Diskussion geschlossen)
 • #1

  Pajor István (Mittwoch, 09 Juni 2010 23:26)

  Köszi, Zoltán, Ági,László, hogy ezt is elértétek.
  Van-e erre a rendezvényre külön bejelentkezés?

 • #2

  Bor Ágnes (Donnerstag, 10 Juni 2010 00:35)

  Kedves István!
  Alíz, Zsolt és főleg Ulrich atya segítségét ne felejtsd megemlíteni.
  A rendezvényre nincs külön bejelentkezés. Gyertek, amennyien csak tudtok, hogy sokan legyünk.
  szeretettel, Ági

 • #3

  Kelety Ed (Donnerstag, 10 Juni 2010 14:45)

  Kedves Agi! Ha ido, fonok es munka megengedi, beugrok a dijatadasra. Tudod lesz-e sajtojelenlet ezen a rendezvenyen?

  Udv

  Ed

 • #4

  Bor Ágnes (Donnerstag, 10 Juni 2010 15:13)

  Szia Ed!
  Intézd úgy,ha tudod, hogy legyen rá időd. Szeretnénk, ha a sajtó is jelen lenne, azon vagyunk, hogy megszervezzük.
  Ági

 • #5

  Szilágyi Zoltán (Samstag, 19 Juni 2010 23:31)

  Gratulálok Mindnyájatoknak!!! Megható ünnepség, jó hangulat, szép képek, értékes díj és elismerése a Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak!!! Ölellek Benneteket, Zoltán

 • #6

  Sebestyen Gerecz (Freitag, 21 Januar 2011 10:06)

  Greetings! my father's youngest brother was Attila Gerecz
  Re: PN144672 (this is my Hungarian passport although I need to renew it (I apologise for that!) - but in case knowing the ID number helps your research concerning my link to Attila etc.,)

  RE: Attila Gerecz // Barnabas Odon Gerecz // Arpad Gerecz // Iren Basthy // Odon Gerecz (my father's father) // and the grandparents (father's father's father etc., ?)

  1. looking for all information concerning Attila Gerecz (poet shot in 1956 - who I believe was my uncle - (my father's youngest brother); my father's name Barnabas Odon Gerecz - in some documents listed as Odon Barnabas Gerecz; I'd like to have details about the places were Attila was shot, buried reburied and present burial site and plaques etc., so 1. I can pay my respects and I can better understand in English what happened during those times.
  2. Biography of Attila's short life: do you have anything in English????
  3. Burial site of Iren Basthy my grandmother on my father's side.
  4. the whereabouts of places where Atilla and my father and Arpad (the second son) lived.

 • #7

  Rőczey Johannes János. tanár (Mittwoch, 12 August 2015 10:12)

  Az iskola története hiányos, ezért érdemeinek felsorolása is az!

  1979-80-ban a Kádári diktatúra ( ma már hozzáférhető adatok !) a nyugati világ enyhülési politikáját kihasználva a számára egyik legveszélyesebb intézmény beszüntetésére törekedett. A nyugati poltikai erők viszálya alkalmat adott arra, hogy már csak anyagi érdekből is beszüntessék Németországban az iskola állami támogatását.

  Az iskola tovább élt, mert a diákság és a tanári testület( miután beszüntette ellentéteit,) összefogott, s ezzel a döntő feltételnek, a tanítás folytatásának eleget tett, biztosította az iskola működését még 26 éven keresztül.
  A diákság,( s ez egyedül álló Európában), önálló szerepet kapott az iskola életében, hatalommal rendelkezett, amit maga alkotta diákalkotmány biztosított.
  Érdemüket ismertetni kellene, mert az Európa pedagógiai rendszerét reformálná.

  Rőczey János,

  tanár 17 éven keresztül és 1979 80-ban igazgatóhelyettes ill.megbízott igazgató.
  /(Iskolabizottság jegyzőkönyve Tihor Péter tulajdonában.(Ungarisches Zentralverband elnöke évekig.)/

 • #8

  Rőczey János (Sonntag, 10 Juli 2016 15:59)

  Új honlapom. Vers is

 • #9

  j.j.roeczey@g ail.com (Mittwoch, 05 Juli 2017 21:33)

  1956-ban egy új, demokratikus társadalmi rendszer körvonali bontakoztak k. Alapja az ÖNIGAZGATÁS.
  Sir Ralf dahrendor)
  Várat magára!
  JJR

 • #10

  Balogh Nora (Samstag, 31 August 2019 08:29)

  Ki tud nekem információt adni. Keresem Péter Tihor és gyerekeit - München Harthofba laktak 1962-70 körül. Köszönöm